Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Empreses
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

 • Avís Legal

Avís Legal

Avís Legal

Identificació de l'empresa

Informació General als efectes de l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació:

ENDESA ENERGÍA SA, Societat Unipersonal

Domicili social: Carrer Ribera del Loira número, 60 Madrid-28042

Dades d'inscripció al Registre Mercantil de Madrid: Tom 12797, Foli 208, Full M-205381

Codi d'Identificació Fiscal número: A-81948077

Adreça de correu electrònic: atencionalcliente@endesaonline.com

 

Usuari

La utilització d'aquest web li atribueix la condició d'usuari del web i expressa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades per ENDESA ENERGÍA SA (en endavant Endesa) en el moment mateix que vostè accedeixi al web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si s'escau, resultin d'aplicació.

Qualsevol utilització diferent de la que s'autoritza està expressament prohibida, i Endesa queda facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús del web, en qualsevol moment, i sense avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si s'escau, resultin d'aplicació.

infoEnergia és un servei destinat a l'ús del titular del contracte elèctric amb Endesa Energía. Segons l'article 79.3 del Reial Decret 1955/2000, “el contracte de subministrament és personal i el seu titular ha de ser l'efectiu usuari de l'energia”. Endesa no es fa responsable de l'accés al servei d'infoEnergia per part d'una altra persona que no sigui el titular o autoritzat del subministrament elèctric.

 • Si el visitant d'infoEnergia és titular, pot veure i editar el perfil de l'habitatge en qüestió i pot navegar per totes les seccions d'aquest lloc.
 • Si el visitant d'infoEnergia és autoritzat, pot veure el perfil de l'habitatge de tots els contractes d'Endesa Energía del client i pot navegar per totes les seccions d'aquest lloc. Es correspon al mateix comportament que té el rol d'autoritzats a endesaclientes.com.

 

 

Modificacions

Endesa es reserva el dret de modificar, de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

Accessibilitat

El web s'ha dissenyat i programat seguint les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, que fan possible el seu ús per tota mena d'usuaris, inclosos els que pateixen algun tipus de discapacitat.

Per a això, el web s'ha desenvolupat sota el compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium). Pautes de Contingut Accessible en Web 1.0. A més, la presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els fulls d'estil en cascada, nivell 2 (CSS2). S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.

 

Accés i ús del web

L'accés i ús del web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l'usuari amb caràcter general. No obstant això, és possible que l'accés i l'ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web només es pugui fer amb el registre previ de l'Usuari.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a Endesa amb la màxima brevetat, la pèrdua, el robatori o qualsevol risc d'accés a aquests per part d'un tercer.

L'Usuari és responsable de la veracitat i exactitud de totes les dades que introdueixi al web sigui quina sigui la funcionalitat de la qual faci ús. Així mateix, declara que disposa tots els permisos necessaris sobre les dades a les quals accedeixi i que disposa del consentiment per a l'ús de dades pertanyents a terceres persones. En aquest sentit Endesa queda exonerada de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incompletes o incorrectes o per la falta de consentiment per al seu ús i incorporació al web.

Titularitat dels continguts

Tota la informació continguda en aquest web, incloent-hi imatges, dissenys gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d'altres, és propietat intel•lectual i industrial d'Endesa. Correspon a Endesa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel•lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Endesa no cedeix ni totalment ni parcialment, ni concedeix llicència o cap autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel•lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al web.

Així mateix, Endesa garanteix que els continguts, inclosos els de propietat intel•lectual, no són de caràcter il•lícit ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del web no tindran caràcter xenòfob, pornogràfic, discriminatori, racista o que de qualsevol altra manera fomentin la violència. A més, Endesa adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la Llei o a la moral.

Suposa una infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la Llei reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda al web, tret que es disposi de l'autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

Endesa podrà oferir els continguts, funcionalitats o serveis d'aquest web mitjançant el desenvolupament d'aplicacions, cas en què l'Usuari haurà de disposar dels mitjans tècnics i tecnològics necessaris per al seu accés.

 

Traducció de continguts al català i a l'anglès

Les versions del web en català i anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant de qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre allò que s'ha publicat en aquesta última.

En el cas d'infoEnergia (servei al qual s'accedeix des del web), la informació només està disponible en castellà i català. Igual que en el cas del web, davant de qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre allò que s'ha publicat en aquesta última.

Ús de cookies

Endesa utilitza al web cookies (galetes) pròpies i d'empreses col·laboradores per millorar la seva experiència d'usuari i oferir-li els millors serveis.

En navegar pel nostre web, estarà acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes a la Política de Cookies.

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb el qual es connecta al web i que el dispositiu desa. S'associen únicament al seu navegador i no proporcionen dades personals. Les cookies no poden malmetre el seu dispositiu i, a més, són molt útils perquè ens ajuden a identificar i resoldre errors.

Pot consultar els passos per desactivar la instal·lació de cookies a les seccions d'"Ajuda" de les pàgines web de cada navegador

 

Exclusió de garanties i responsabilitats

Respecte a l'exclusió de garanties i responsabilitats, Endesa no respondrà per:

 • 1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar dels productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats a través del web, i en particular de:
  • L'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic, o l'ús dels productes i/o serveis oferts de manera no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il•lícits o contraris a l'establert en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que, si s'escau, resultin d'aplicació.
  • La infracció dels drets de propietat industrial i intel•lectual.
  • La infracció del secret professional.
  • La infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut.
  • La realització d'actes de competència deslleial.
  • La realització de publicitat il•lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica.
  • La il•licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinència, actualitat i exhaustivitat dels continguts i les informacions transmeses o posades a disposició dels usuaris, incloses les informacions i els serveis prestats per tercers o pels usuaris a través del web.
  • L'incompliment o el compliment defectuós o la terminació per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web.
  • La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per l'usuari.
 • 2. Endesa només respondrà dels serveis propis i els continguts directament originats per ella i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel•lectual o industrial d'aquesta.
 • 3. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar del coneixement per tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que aquest ofereix.
 • 4. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de l'existència d'errors en l'accés o l'ús de la pàgina web, així com en l'accés o ús dels seus serveis o del contingut, encara que es comprometi a evitar-los, actualitzar-lo o solucionar l'esmentat contingut. És a dir, s'exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del web i dels serveis, així com respecte als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.
 • 5. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de les informacions contingudes a la seva pàgina web, a les quals aquest web pugui remetre enllaços hipertextuals o "links". La finalitat dels "links" que apareixen a la pàgina és purament informativa, i Endesa no és responsable en cap cas del resultat que vostè pretengui obtenir mitjançant l'accés als esmentats "links". Per tant, Endesa no respondrà per:
  • La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats.
  • Del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.
 • 6. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, i que causin alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
 • 7. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, de la pèrdua de negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o l'ús dels serveis del web, o que d'una altra manera es trobin dins de l'àmbit d'aquest.
 • 8. Els danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del web i de les informacions i serveis, així com de l'incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

En relació amb la limitació de responsabilitats, Endesa rebutja totes les garanties respecte als serveis del web, expresses, implícites o obligatòries, incloses, però no limitades a les garanties implícites de comercialització i adequació a fins específics i a les garanties obligatòries de protecció davant d'un incompliment.

 

Durada i terminació

L'accés i ús del web tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant això anterior, Endesa es reservarà el dret a donar per acabat o suspès l'accés i ús al web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de la terminació o suspensió de l'accés i/o ús del web.

Indemnització de l'usuari

L'usuari es compromet expressament a indemnitzar Endesa i la resta de les societats del seu grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o de serveis i llicenciadors, per qualsevol dany i perjudici (inclosos honoraris de lletrats i costes) derivats de l'incompliment per l'usuari d'aquestes condicions generals o les condicions particulars aplicables, si s'escau, així com a col·laborar amb Endesa en la defensa dels seus interessos en cas que es presenti qualsevol reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administratiu per aquesta causa.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer els esforços més grans per part seva amb la finalitat d'evitar o, si s'escau, mitigar els efectes nocius i perjudicials que d'això es poguessin derivar per a Endesa.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les condicions establertes es regiran per la Llei Espanyola. Endesa i l'usuari, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Tribunals i Jutjats del domicili de l'usuari, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals.

En el supòsit que l'usuari tingués el seu domicili fora del Territori Espanyol, Endesa i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

Copyright

Endesaclientes © Copyright 2017 ENDESA ENERGÍA SA. Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.

infoEnergía, Copyright Endesa S.A. 2017. Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.
 

Protecció de dades personals

ENDESA ENERGÍA SA i ENDESA ENERGÍA XXI SL (en endavant "Endesa") garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquesta llei té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial del seu honor i intimitat personal i familiar. En definitiva, es tracta de protegir els drets fonamentals de l'individu i, en concret, els contemplats en l'article 18 de la nostra Constitució.
 
En tot moment s'informarà, durant la recollida de les dades, de la finalitat del seu tractament i de l'existència d'un fitxer degudament declarat a l'Agència de Protecció de Dades, si bé, hi ha altres dades personals que a causa del seu caràcter temporal, una vegada aconseguida la finalitat seran degudament eliminades complint amb totes les garanties legals.
 
Li comuniquem que hi ha determinats camps en el formulari que s'han d'emplenar de manera obligatòria (marcats amb un asterisc) per així poder atendre adequadament a la petició realitzada, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.
L'usuari ha de saber que omplir el formulari i enviar les dades sol·licitades implica que la informació reflectida en aquest avís s'ha llegit i acceptat expressament i que, en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat explicada.
 
En cas que, a través d'aquesta pàgina, procedeixi a la contractació de productes o serveis energètics, l'informem que les dades recollides s'incorporaran a un fitxer automatitzat o manual creat sota la responsabilitat d'Endesa de clients i potencials clients, amb la finalitat de permetre-li continuar amb el procés de contractació iniciat i perfeccionar-ho.
 
Endesa ha adoptat les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa que s'exigeixen a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a això s'han establert tots els mitjans i mecanismes necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les dades tenint en compte l'estat de la tecnologia. No obstant això, s'haurà de tenir en compte que les mesures a Internet, a causa de la seva naturalesa i caràcter global, no són inexpugnables.
 
Respecte a la cessió de dades personals a tercers, es comunica als usuaris que, amb caràcter general, les dades personals no seran cedides a terceres entitats, excepte en aquells supòsits que la cessió respongui al compliment d'una obligació legal o també en aquells casos on hi hagi una relació contractual d'encàrrec de tractament per a la prestació d'un determinat servei. En tot cas, els usuaris han de saber que en cas de produir-se una cessió d'aquest tipus, únicament es durà a terme quan s'hagi obtingut el consentiment exprés per part de l'usuari.
 
No obstant això anterior, vostè consent expressament al tractament de les seves dades perquè puguem remetre-li, per qualsevol mitjà, incloent-hi mitjans telefònics i telemàtics (entre altres, per correu electrònic i sms), informació comercial, dels productes i serveis comercialitzats pel Grup Endesa i les seves filials (www.endesa.com, apartat Coneix Endesa) o tercers relacionats amb el subministrament d'energia, manteniments energètics i d'equips, telecomunicacions i Internet, els serveis financers i assegurances, equipament i assistència a la llar, automoció i afins, oci, restauració, hostaleria, viatges i electrònica, o per realitzar prospeccions relacionades amb els productes o serveis esmentats així com la cessió a les empreses del Grup Endesa o les seves filials amb aquesta mateixa finalitat.
 
Per finalitzar, s'informa que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets que els permeten garantir i protegir de manera real i efectiva el seu dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar. Per aconseguir aquest objectiu, els usuaris de la pàgina web estan legitimats per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la normativa legal i reglamentària sobre protecció de dades personals. L'exercici d'aquests drets consisteix a remetre una sol·licitud escrita i signada a l'apartat postal 1128, 41080 - Sevilla, a/ Endesa Operacions i Serveis Comercials o preferentment a l'adreça de correu electrònic solicitudeslopd@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i petició en la qual es concreti la sol·licitud.
 
Anar al formulari Drets LOPD
 
A dalt