Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Autoconsum fotovoltaic

Preguntes freqüents

Autoconsum fotovoltaic

L'autoconsum fotovoltaic consisteix, com indica el nom mateix, a produir electricitat per al consum propi mitjançant panells solars fotovoltaics. Aquests panells capturen l'energia solar i la converteixen en electricitat.

 
Autoconsum fotovoltaic

8 d'abril de 2016

En el Reial Decret 900/2015, del 9 d'octubre, s'hi estableix una sèrie de novetats de compliment obligatori, tant per a les companyies elèctriques com per al consumidor, a partir de l'11 d'abril de 2016. Aquestes novetats són les següents:

Hi ha dues modalitats d'autoconsum:

En tots dos casos s'exigeix la permanència mínima durant un any, prorrogable automàticament. És a dir, cal comunicar la rescissió del contracte si no es vol continuar.

 • Modalitats d'autoconsum.

  (*) No hi ha límit de potència, excepte per al tipus 2B, la potència instal•lada del qual ha de ser ≤ a 100 kW. A més, aquest tipus d'autoconsum (2B) no té cap servei auxiliar.

  • Subministrament d'autoconsum (Tipus 1): Per als que consumeixen l'energia que produeixen.
   S'aplica quan la potència instal•lada de generació elèctrica és ≤ a la potència contractada de la instal•lació i aquesta, al seu torn, és ≤ a 100 kW . En aquest cas, el consumidor no està inscrit en el registre com a productor d'electricitat. És a dir, no hi ha remuneració.
  • Producció d'autoconsum (Tipus 2): Per als que, a més d'autoconsumir, venen l'energia sobrant al mercat.
   S'aplica quan la potència instal•lada de generació elèctrica és ≤ a la potència contractada de la instal•lació, però no hi ha limitació (*). En aquest cas, el consumidor sí que està inscrit en el registre com a productor d'electricitat i, per tant, sí que hi ha remuneració. Per a la venda al mercat, el consumidor haurà de pagar:
  • Peatge de generació (0,5 €/MWh)
  • Impost de generació (7 %)

L'autoconsum fotovoltaic requereix la instal•lació de dos comptadors:

En aquest sentit, a partir de l'11 d'abril del 2016 és obligatori instal•lar un comptador addicional que registri el consum horari, és a dir, un comptador integrat en el sistema de telegestió. Per això, les persones interessades en l'autoconsum han de sol•licitar a la seva companyia distribuïdora una connexió nova o modificar la que tinguin.

Tots dos comptadors han de reflectir l'autoconsum i és la companyia comercialitzadora la responsable de facturar al client els conceptes d'autoconsum que li trasllada la companyia distribuïdora.

 • Tipus de comptador.
  • Un que registri el consum elèctric de la xarxa
  • I un altre que registri l' energia neta que produeix la instal•lació fotovoltaica.

L'autoconsum fotovoltaic exigeix el pagament d'uns càrrecs que la companyia distribuïdora repercuteix en la companyia comercialitzadora. Aquesta és l'encarregada d'incloure'ls a la factura dels clients acollits a l'autoconsum.

Els càrrecs que cal abonar són els següents:

Aquests càrrecs queden reflectits a la secció " Detall de la factura ”.

Hi ha una sèrie d' excepcions al pagament d'aquests càrrecs:

IMPORTANT: Per sol•licitar l'autoconsum cal tenir un contracte tècnic de la instal•lació en què es detallin les característiques de l'autoconsum. Aquest contracte se sol•licita a la companyia distribuïdora i el titular ha de ser el mateix que el titular del contracte amb la companyia comercialitzadora.

 • Despeses.
  • Fixos: S'apliquen sobre la potència contractada. Per a un client 2.0A suposa prop de 9 €/kW i any.
  • Variables: S'apliquen sobre l'energia horària que autoconsumeix el client. Per a un client 2.0A suposa 0,049 €/kWh.
  1. 1. Els autoconsumidors que tenen una baixa tensió i una potència ≤ a 10 kW , estan:
   • Exempts de pagar els càrrecs variables.
   • Exempts de pagar els càrrecs fixos , sempre que no tinguin bateries per acumular l'energia.
   • Exempts de pagar els estudis d'accés i connexió i els drets de connexió del servei de generació (despeses detallades en el RD 1048/2013 i RD 1699/2011), si acrediten tenir instal•lat un dispositiu que impedeixi la distribució d'electricitat.
  2. 2. Territoris no peninsulars:
   • A Mallorca i Menorca, s'hi aplica una reducció dels càrrecs variables.
   • A les Canàries, Eivissa, Formentera, Ceuta i Melilla estan exempts de pagar els càrrecs variables.
  3. 3. Les cogeneracions no pagaran cap càrrec fins al 31/12/2019.
 
 
A dalt