Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Què significa l'etiqueta energètica dels electrodomèstics?

Publicat el

 

Des de fa uns quants anys, la conscienciació mediambiental de les persones ha incrementat a causa de la contaminació, l'escalfament global i fins i tot les recents crisis econòmiques. Aquests problemes ja són mundials, i estan sobre la taula de tots els països industrialitzats.

És per això pel que, recentment, s'ha fet una revisió de l'etiqueta energètica per llei a Europa a través de la Directiva 92/75/CEE. A Espanya aquestes directives europees s'han transcrit a reials decrets per a cada tipus d'electrodomèstic.

Com a conseqüència de la creixent demanda per estalviar llum pel consum d'electrodomèstics, les comunitats europees han adoptat mesures comunes com ara la implantació de l'etiqueta energètica. Aquesta tendència d'etiquetar els productes l'estan copiant governs llatinoamericans, la qual cosa és una notícia molt esperançadora.

Dins del consum d'energia domèstica, la part dels electrodomèstics i il·luminació suposa al voltant d'un 25% del consum energètic total de la llar.

A Espanya, una llar mitjana consumeix uns 3.300 kWh a l'any. Des dels anys 90, el consum energètic de les llars espanyoles ha incrementat un 2,5% cada any i la principal causa n'és l'ingent augment d'equipaments elèctrics a les cases.

L'etiqueta energètica és un document que s'adhereix als embalatges dels electrodomèstics. Informa de la quantitat de consum d'energia i d'aigua de l'aparell que la porta. És a dir, que aporta informació molt valuosa sobre l'eficiència energètica de cada aparell, cosa que permet al consumidor triar el més adient per a les seves necessitats. Els electrodomèstics amb millor funcionament eficient són, en general, més cars ja que comptem amb un disseny més optimitzat. No obstant això, diversos càlculs d'estalvi han dictaminat que es poden aconseguir rebaixes de la factura de la llum de fins a 900€.

Utilitzar aparells més eficients també suposa un gran alleujament per al medi ambient. Mitjançant l'estalvi del consum d'energia, més específicament del consum elèctric, les empreses de generació d'electricitat poden fer un millor ús de les energies renovables (tals com l'eòlica, geotèrmica, solar…) i reduir considerablement les plantes de combustibles fòssils que tan mal fan a l'atmosfera i a la naturalesa. Si s'aconsegueix el repte de maximitzar l'eficiència energètica, s'aconseguirà transformar la societat cap a una de més verda i menys contaminant, ja que la promoció de l'energia elèctrica eficient serà un eix central del canvi de model de vida en qualsevol aspecte.

Diverses empreses i associacions dedicades a la protecció del medi ambient estan realitzant, cada cop més, campanyes de conscienciació social. Aquestes activitats són essencials per ensenyar, per exemple, a nens, joves i fins i tot a persones majors a aprendre a millorar la logística econòmica de les seves llars, respectar el medi ambient i intentar promoure la producció d'electrodomèstics amb qualificació A.

Com entendre l'etiquetatge energètic?

Gràcies a les recents modificacions de l'etiqueta, ara és molt més fàcil interpretar-les. A més, les etiquetes són comunes a tot el territori europeu. Ara s'han substituït els textos escrits en les etiquetes per pictogrames que simplifiquen i internacionalitzen el significat de l'eficiència energètica.

Aquesta etiqueta és obligatòria en electrodomèstics com ara rentadores, rentaplats, assecadores, aspiradores, forns, aparells d'aire condicionat, refrigeradors, bombetes, etc. Però convé saber que no tots els aparells elèctrics duen aquest marcatge. Les etiquetes només són obligatòries en els aparells que generen un gran consum elèctric o d'aigua.

En primer lloc, les etiquetes consten d'un codi de color que va des dels aparells menys eficients qualificats amb una G i un color vermell fins als electrodomèstics més eficients que es designen amb la lletra A i identifiquen amb el color verd. A més, hi ha informacions específiques que es troben en les etiquetes depenent de l'aparell que la porti. Per exemple, es pot trobar el nivell de soroll emès mesurat en decibels, cosa molt important també per a l'eficiència de la pròpia tasca que es realitzi amb l'electrodomèstic. En refrigeradores s'inclou, també, el volum d'emmagatzematge dels compartiments i en rentadores, s'informa de la capacitat de càrrega mesurada en quilograms en base a un programa normalitzat de cotó en càrrega completa. En aspiradores, una dada important és que es defineix la reemissió de pols, que indica la quantitat d'aire net que surt de l'escapament i el rendiment de neteja en catifes.

Un dels electrodomèstics en els quals l'eficiència energètica suposa un estalvi considerable d'energia és el frigorífic. És l'únic aparell encès les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Pot arribar a consumir fins a un 30,6 %de l'energia total d'una llar. El més convenient és comprar un frigorífic de tipus A mínim. Els millors són els de tipus A+++ que consumeixen menys del 24% de l'energia de la llar i amb els quals es pot estalviar fins a 600€. Com a consumidor, també cal fer un exercici de coneixement, i per exemple, hem de saber que els frigorífics ‘no frost’ són encara més eficients, ja que eviten la formació de gebre, causa principal de la incapacitat del refrigerador de refredar els productes per l'aïllament. L'òptim seria comprar-lo amb regulador de temperatura i compartiments especials per a diversos aliments.

El frigorífic pot arribar a consumir fins a un 30,6 %de l'energia total d'una llar.

Un altre dels electrodomèstics que més energia consumeixen és la rentadora. A més, és un dels que consumeix més aigua i més soroll genera. Cal saber, primer, que un cicle de rentat consta de tres parts: rentat, esbandida i centrifugat. Anualment, es quantifica la despesa anual de les rentadores en 216 €. Si tenim l'oportunitat de disposar d'una de les rentadores ecològiques més eficients, com són les que té una etiqueta energètica tipus A+++, poden arribar a suposar un estalvi de fins a 57€ anuals. Malgrat això, l'usuari ha de saber que el rentat més eficient és el que es realitza a càrrega completa. D'aquesta manera, estalviem energia elèctrica i aigua, i augmentem la vida útil de l'electrodomèstic, un aspecte molt interessant per amortitzar el cost inicial de l'aparell.

L'etiqueta energètica, com s'ha dit en aquest text, suposa el primer pas cap a la conscienciació ecològica completa de la societat. En aquest enllaç es poden trobar més consells d'eficiència i informació sobre l'etiqueta energètica.