Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Quadre elèctric

Quadre elèctric

Quadre elèctric

Una de les funcions principals del quadre elèctric és minimitzar el risc de sobrecàrrega o de curtcircuits a la instal·lació de la llum de la teva comunitat.

Hi ha dos tipus de quadres elèctrics.

Els diferents quadres elèctrics.

 • Quadre elèctric tradicional

  Està format per 3 elements: ICP, ID i PIA

  Interruptor de control de potència (ICP)és un element de control de la potència màxima contractada amb la companyia elèctrica. El posa l'instal·lador en funció de la potència que es contracta i va segellat. Evita danys a la teva instal·lació en cas de sobrecàrrega. Interruptor diferencial (ID)és el responsable d'interrompre el pas d'electricitat immediatament si hi ha una fuita de terra per tal d'evitar que ens enrampem petits interruptors automàtics (PIA)protegeixen la instal·lació quan es produeixen curtcircuits o sobrecàrregues en els circuits interiors (il·luminació, climatització o electrodomèstics).
  Cuadro eléctrico tradicional
 • Quadre elèctric de nova instal·lació

  Inclou dos elements addicionals a banda dels del quadre elèctric tradicional (IGA i PSC), que manté la seguretat de la instal·lació

  Interruptor general automàtic (IGA)és un element de seguretat del quadre elèctric que controla la potencia màxima que admet una instal·lació elèctrica Protector contra sobretensions (PCS)impedeix que els aparells elèctrics de la llar pateixin danys a causa de sobretensions.
  New electric box installation

Acordió desplegable amb consells i recomanacions sobre els quadres elèctrics.

Hi ha dispositius que impedeixen que l'equipament de la teva comunitat pateixi danys a causa dels disparaments innecessaris o les sobretensions

 • El limitador de sobretensió impedeix les sobretensions produïdes per raigs o per incidents a la línia elèctrica. N'hi ha de dos tipus, els que protegeixen tot l'equipament de l'habitatge, i la base d'influències, que protegeix els aparells connectats al corrent.

 • El diferencial de disparament electrònic evita els salts injustificats de l'interruptor diferencial (ID), sobretot en habitatges grans amb un nombre elevat de llums hal·lògens.

 • El diferencial amb reenganxament és recomanable per a segons habitatges, càmeres frigorífiques o alarmes. La seva funció és comprovar el motiu del salt del diferencial i si persisteix l'anomalia. Si tot és correcte, torna a connectar amb la instal·lació.

 • El Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) manté el subministrament elèctric uns minuts quan es produeix un tall elèctric. Està especialment recomanat per a ordinadors o caixes registradores automàtiques.

 
A dalt