OKLuzNegocios

Esta versión de no es compatible.

Los navegadores no compatibles, ademas de impedir que puedas usar todas las funcionalidades de la página, son más lentos y suponen un riego para tu seguridad

Te recomendamos que actualices ahora la versión de tu navegador o que accedas con otro navegador compatible .

Ir al contenido
Presiona intro para desplegar el contenido del menu. Presiona intro para desplegar las opciones de idioma. Presiona intro para desplegar las opciones de tamaño de fuente.

Home principal

Página guardada como favorita correctamente

OKLuzNegocios

Què és el servei OKLlum Negocis?

OKLlum Negocis és un servei per a negocis que inclou la revisió periòdica anual de la instal·lació elèctrica i un servei de reparacions sense límit d'assistència, amb desplaçament i les 3 de primeres hores de mà d'obra gratuïts. A més a més, inclou un diagnòstic inicial de la instal·lació elèctrica per identificar i avaluar el seu estat.
 
El servei de manteniment i reparació OKLlum Negocis té com a objecte salvaguardar la instal·lació elèctrica del teu negoci perquè estigui sempre en les millors condicions.
 
Allarga la vida dels equips i manté les instal·lacions segures com el primer dia, reduint les avaries a 1/3 del que és habitual.
 
Inclou assistència informàtica remota, assessorament jurídic telefònic i ajuda legal, assessorament en gestoria administrativa i accés a una xarxa d'advocats i gestories.

Imagen

Què és el servei OKLlum Negocis Aire?

OKLuz Negocios és un servei per a negocis que inclou la revisió periòdica anual de la instal·lació elèctrica i un servei de reparacions sense límit d'assistència, amb el desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra gratuïts. A més, inclou un diagnòstic inicial de la instal·lació elèctrica per tal d'identificar-ne i avaluar-ne l'estat.

El servei de manteniment i reparació OKLuz Negocios té per objecte salvaguardar la instal·lació elèctrica del teu negoci perquè estigui sempre en les millors condicions.

Allarga la vida dels equips i manté les instal·lacions segures com el primer dia, i redueix les avaries a 1/3 del que és habitual.

A més a més, si contractes la modalitat Aire, el servei també inclou la verificació del correcte funcionament dels equips d'aire condicionat, d'acord amb el requisits establerts pel RITE, que comporta també les tasques bàsiques de manteniment de les unitats interiors i exteriors (sempre que siguin accessibles).

Així mateix, en cas de reparació, inclou la substitució de bateries del comandament, la neteja del filtre d'aire o de l'intercanviador de l'evaporador i la substitució dels ventiladors d'impulsió o de la placa electrònica.

Inclou assistència informàtica remota, assessorament jurídic telefònic i ajuda legal, assessorament en gestoria administrativa i accés a una xarxa d'advocats i gestories.

Imagen

Per què m'interessa contractar aquest servei?

Perquè altres serveis similars d'altres companyies només cobreixen les reparacions i no el manteniment. Endesa s'ocupa de tot.

Perquè pots pagar en còmodes quotes a la factura de la llum i amb un descompte del 50 % durant el primer any.

Perquè disposaràs d'un professional de la Xarxa d'Endesa i de rigorosos controls interns de qualitat, tant sobre la qualitat de les intervencions com sobre la satisfacció dels nostres Clients.

Perquè evita qualsevol cost de mà d'obra i desplaçament fins a 3 hores de mà d'obra (peces a càrrec del Client), en cas que sigui necessària una reparació. Nombre de reparacions il·limitat.

Perquè tens l'opció d'escollir la modalitat Aire, per tal que els teus equips d'aire condicionat estiguin en perfectes condicions i compleixin amb el RITE.

Perquè disposes del servei les 24 hores, els 365 dies de l'any.

Perquè tens flexibilitat a l'hora d'acordar la visita.

Perquè disposes d'un servei de remodelació de les instal·lacions amb pressupost previ gratuït i sense compromís.

En circumstàncies excepcionals, si el temps de reparació supera les 3 hores, ens comprometem a entregar un pressupost previ gratuït per a qualsevol reparació.

Imagen

Què és la Revisió Periòdica anual?

Són visites anuals de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació individual elèctrica del teu negoci, amb la finalitat d'evitar futures avaries i incrementar la seguretat de la instal·lació. En la modalitat amb Aire d'aquest servei, la revisió compleix amb el RITE.

El cost de la revisió així com del desplaçament per a la seva realització estan inclosos en el servei OKLlum Negocis.

Imagen

Qui pot contractar el servei OKLlum Negocis?

El servei OKLlum Negocis és per a negocis (no domèstic ni Comunitats de Propietaris), en què la instal·lació elèctrica i/o de climatització estigui sota subministrament individual elèctric, monofàsic o trifàsic, comptador individual per al subministrament elèctric i ICP (Interruptor de Control de Potència) o maxímetre instal·lat i amb potència contractada fins a 50 kW.

També poden contractar el servei negocis amb instal·lació de climatització amb una potència inferior a 25 kW tèrmics.

Les instal·lacions i els seus elements han de complir la normativa vigent i estar accessibles.

Imagen
Arriba