100% energia renovable

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

100% energia renovable

17.07.2014
Les energies renovables són les que procedeixen de recursos naturals que no s'esgoten. L'impacte ambiental que es deriva de l'ús d'aquesta energia és nul, cosa que no poden dir les energies no renovables procedents de combustibles fòssils (petroli, carbó o gas).
 
Entre les energies renovables es troben l'energia solar, l'eòlica, la geotèrmica, la hidràulica i l'elèctrica. Però no només aquestes, sinó que la biomassa (matèria orgànica d'origen vegetal i animal) i l'energia mareomotriu (obtinguda de l'aprofitament de les marees) també es poden afegir a aquesta categoria, perquè l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com el CO₂, es redueix a zero.
 
Segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (en endavant IDAE), les energies renovables són recursos nets amb un impacte que és pràcticament nul i sempre reversible.
 
Si bé és cert que la producció d'algunes energies renovables depèn de les condicions climatològiques, com és el cas de l'energia eòlica, l'IDAE destaca que aquest tipus d'energies considerades verdes contribueixen a disminuir la dependència d'empreses subministradores externes. A més, redueixen notablement el risc d'un proveïment escàs i afavoreixen el desenvolupament tecnològic i, per tant, la creació de llocs de treball.
 
Als països desenvolupats realment ens adonem de la importància de l'energia quan es produeix una interrupció del subministrament. Un tall elèctric continuat, per exemple, ens deixa pràcticament paralitzats tant a casa com a l'edifici on vivim. Una cosa semblant passa quan ens tallen l'aigua calenta o no funciona la calefacció. La creixent demanda d'energia de les grans ciutats, ens ha de fer prendre consciència que utilitzar energies renovables en la mesura de les nostres possibilitats implica més eficiència energètica i menor impacte del medi ambient.
 
 
Diferències entre energia no renovable i energia renovable
 
Les energies no renovables impliquen un 92% del consum energètic total a Espanya. S'extreuen de combustibles fòssils com el petroli, el carbó o el gas, així com també de minerals com l'urani, que produeix energia elèctrica.
Les reserves de les energies no renovables són limitades i van disminuint a mesura que s'esgoten els recursos. Per això, els costos d'explotació cada vegada són més elevats. Això obliga a fer un consum més responsable no només en el dia a dia, sinó de manera permanent. Hi ha la necessitat de prendre consciència que realment són recursos que s'esgotaran en algun moment.
 
En canvi,les energies renovables, com l'energia solar, la hidràulica i l'energia eòlica procedeixen de recursos naturals als quals es pot acudir sempre que es necessitin. Tenen un impacte ambiental nul en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com el CO₂. L'any 2008, a Espanya aquest tipus d'energies van representar el 7,6% del consum d'energia primària. D'aquest percentatge, el 6,2% es va obtenir d'energies renovables no hidràuliques (biomassa i eòlica, fonamentalment).
 
 
Passa't a l'energia solar
 
T'interessarà saber que si el teu habitatge és de nova construcció o s'ha de rehabilitar, ha de tenir un sistema d'energia solar per obtenir aigua calenta sanitària (ACS).
 
Així ho recull el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) que, des del 2006, obliga a instal·lar sistemes d'energia solar per a l'obtenció d'ACS a tots els edificis de nova construcció i en rehabilitació d'edificis existents de qualsevol ús en els quals hi hagi una demanda d'aigua calenta sanitària i/o climatització de piscina coberta.
A banda del CTE, molts municipis tenen ordenances municipals relacionades amb l'ús de l'energia solar tèrmica en edificis nous o rehabilitats.

Al marge que la Unió Europea s'hagi fixat com a objectiu per al 2020 que el 20% del consum final brut sigui aportat per energies renovables, la ciutadania ha de conèixer els beneficis de les energies renovables per plantejar-se un canvi. Espanya té un clima propici per treure rendiment de l'energia solar en les seves tres variants: la fotovoltaica, que produeix electricitat; la tèrmica, que s'utilitza per a l'ACS, cuinar i per a la calefacció; i la termoelèctrica, que genera electricitat i calor. L'energia termoelèctrica s'utilitza més per a ús industrial.
 
Per al nostre país, que no és autosuficient pel que fa a energia, tenir fonts energètiques pròpies (com és el cas de l'energia solar) és fins i tot estratègic en el sentit que reduiria la necessitat d'importar combustibles fòssils, com el petroli o el gas.
 
A un nivell particular o comunitari, instal·lar panells d'energia solar a la teulada comporta tot un seguit d'avantatges no només econòmics, però també en termes de manteniment i seguretat. Els panells són fiables i duradors: tenen una garantia de 25 anys i una vida útil de 35 sempre que se'n faci un bon manteniment. A més, no produeixen deixalles, residus, ni fums o pudors als habitatges ni als espais comunitaris. Per altra banda, són pràcticament invisibles, de manera que no afecten l'estètica de la façana de l'edifici ni de l'habitatge particular.
 
Adquirir independència energètica implica un estalvi econòmic indiscutible i, des del punt de vista ecològic, un estalvi d'emissions contaminants per al medi ambient. Hi ha experts que asseguren que a Espanya les energies renovables, com l'energia solar, podrien substituir les no renovables.
 
 
A dalt