Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Què és un Maxímetre?

És un instrument de mesura que s'encarrega de registrar la potència màxima demandada en un subministrament elèctric durant períodes de quinze minuts, per saber si se supera o no la potència contractada.
 
El principal avantatge que té aquest dispositiu rau en el fet que el subministrament no es veu interromput si se supera la potència contractada, és fonamental per als subministraments que no s'interrompen.
 
 El maxímetre està instal·lat en subministraments elèctrics amb potències superiors a 15 kW, els que tenen contractada una tarifa d'accés 3.0A en baixa tensió i els que tenen subministraments en alta tensió.
 
Les potències inferiors a 15 kW també poden sol·licitar un maxímetre si es tracta de subministraments que no poden ser interromputs. Per exemple: els ascensors, els equips de ventilació forçada en garatges, els grups de pressió de subministrament d'aigua per a consum humà ... Un administrador de finques pot decidir que, per a aquests subministraments, la determinació de la potència que servirà de base per a la facturació es realitzi per maxímetre.

< Què signifiquen les sigles ICP?

Què és la Tarifa d'Accés? >

A dalt