Termes Tècnics

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Termes Tècnics

Què és una companyia comercialitzadora?

Una companyia Comercialitzadora és aquella que compra l'energia a la companyia Generadora, paga el preu del seu transport a la Distribuïdora i ven la llum al consumidor final.
 
Per tant, la teva Comercialitzadora és amb qui contractes la llum, qui et factura i qui t'atén per a qualsevol canvi, modificació i consulta del teu contracte que vulguis fer.
 
El consumidor té dret a escollir lliurement la companyia Comercialitzadora que li subministri l'electricitat. El canvi de companyia comercialitzadora no suposa cap canvi a la teva instal·lació, ni interrupcions en el subministrament.
Per ajudar-te en la teva elecció, et facilitem els llistats que corresponen a les empreses Comercialitzadores de Mercat Lliure i les Comercialitzadores de Referència.
 
Empreses Comercialitzadores al Mercat Lliure:
Pots contractar la llum amb una empresa comercialitzadora a un preu lliurement pactat entre les parts. A continuació, et presentem un llistat amb les empreses comercialitzadores registrades a la Comissió Nacional de l'Energia (CNE).
 
Companyies Comercialitzadores Mercat Lliure Llum
Companyies Comercialitzadores Mercat Lliure Gas
 
Comercialitzadores de Referència
 
Les Comercialitzadores d'últim Recurs passen a denominar-se Comercialitzadores de Referència per oferir el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
 
La Comercialitzadora de Referència també ofereix:
 
  • El Bo Social.
  • La tarifa per a clients amb potència contractada superior a 10 kW, sense dret a PVPC (tarifa dissuasiva).
  • El PVPC amb preu fix anual.
 
En el cas d'Endesa, la comercialitzadora de referència és Endesa Energía XXI.
 
A continuació es mostra un llistat amb les companyies Comercialitzadores de Referència existents
 

Imagen

Què és la companyia Distribuïdora?

És la propietària de la xarxa elèctrica que s'encarrega de portar físicament la llum a la teva la llar. També s'encarrega de garantir la qualitat del servei, realitzar la lectura de comptadors, cuidar les instal·lacions, atendre i reparar les avaries.

Imagen

Què és un Maxímetre?

És un instrument de mesura que s'encarrega de registrar la potència màxima demandada en un subministrament elèctric durant períodes de quinze minuts, per saber si se supera o no la potència contractada.
 
El principal avantatge que té aquest dispositiu rau en el fet que el subministrament no es veu interromput si se supera la potència contractada, és fonamental per als subministraments que no s'interrompen.
 
 El maxímetre està instal·lat en subministraments elèctrics amb potències superiors a 15 kW, els que tenen contractada una tarifa d'accés 3.0A en baixa tensió i els que tenen subministraments en alta tensió.
 
Les potències inferiors a 15 kW també poden sol·licitar un maxímetre si es tracta de subministraments que no poden ser interromputs. Per exemple: els ascensors, els equips de ventilació forçada en garatges, els grups de pressió de subministrament d'aigua per a consum humà ... Un administrador de finques pot decidir que, per a aquests subministraments, la determinació de la potència que servirà de base per a la facturació es realitzi per maxímetre.

Imagen

Què signifiquen les sigles ICP?

ICP significa Interruptor de Control de Potència i és un element de control de la potència màxima contractada amb la companyia elèctrica. El posa l'instal·lador en funció de la potència que es contracta i està segellat. Evita danys en la teva instal·lació en cas de sobrecàrrega.
 
Maxímetre per als subministraments en Baixa Tensió de més de 15 kW (3.0A) i Alta Tensió.
 

Imagen

Què és la Tarifa d'Accés?

És la tarifa que paga la companyia Comercialitzadora a la companyia Distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució de l'energia.
És una tarifa fixada pel Govern i que paga el client a través de la seva companyia Comercialitzadora quan contracta una tarifa en mercat lliure.
 
 

Imagen

Què signifiquen les sigles ID?

Les sigles ID equivalen a Interruptor Diferencial. És el responsable d'interrompre el pas d'electricitat immediatament si hi ha una fuga de terra i evita les molestes enrampades.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles PIA?

Les sigles PIA signifiquen Petits Interruptors Automàtics i protegeixen la instal·lació quan es produeixen curtcircuits o sobrecàrregues en els circuits interiors (il·luminació, climatització o electrodomèstics).
 

Imagen

Què signifiquen les sigles IGA?

Les sigles IGA corresponen a Interruptor General Automàtic. Es tracta d'un element de seguretat del quadre elèctric que controla la potència màxima que admet una instal·lació elèctrica.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles PCS?

Les sigles PCS fan referència a Protector Contra Sobretensions. La seva funció és impedir que els aparells elèctrics de la llar pateixin danys a causa de les sobretensions.
 

Imagen
A dalt