Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Consums estimats

Consums estimats

Des de l'entrada en vigor, l'1 d'abril del 2013, del Reial Decret 1718/2012 de 28 de desembre, la facturació de tots els subministraments d'energia de baixa tensió amb potència contractada no superior a 15kW és bimestral i en base a lectures reals. Per tant, des de l'1 d'abril del 2013, queden eliminades les estimacions de consum.
 
Recorda que:

Els clients amb contracte en una Comercialitzadora de Referència, amb comptador de telegestió instal·lat i amb la telemesura operativa, començaran a rebre les seves factures mensuals, mantenint les lectures reals. Més informació.

No obstant, i malgrat que ja no es fan estimacions de consum, et proporcionem més informació que et pot interessar.
 
 

Què passa si no està disponible el comptador?

 
En cas que el teu comptador no sigui accessible i no sigui possible recollir la lectura del consum d'energia, la companyia distribuïdora deixarà un avís al teu domicili on s'indicaran les vies de contacte perquè puguis facilitar-nos tu mateix la lectura.

D'aquesta manera, el consum elèctric del teu domicili no s'acumularà i no hi haurà sorpreses quan rebis factures més elevades del que és habitual.

En cas que no s'hagi facilitat la lectura, la teva companyia distribuïdora,   podrà determinar el teu consum d'acord amb la normativa vigent fixada a la Resolució de 14 de maig del 2009 de la Direcció General de Política Energètica i Mines  i a les modificacions introduïdes per la Resolució de 24 de maig del 2011 de la Direcció General de Política Energètica i Mines.

El càlcul del consum estimat es fa tenint en compte el consum històric del mateix període equivalent, durant l'any anterior.
 

Com es regularitzen les lectures, en cas d'existir lectures estimades?

 
Les factures amb consum estimat sempre es regularitzen amb la següent factura emesa que reflecteix la lectura real del comptador.
 
Il·lustrem dues situacions que, com a client d'Endesa, podrien presentar-se:
 
 
1. T'hem facturat un import inferior respecte al teu consum real.
 
  • El juny reps una factura amb lectura estimada i amb un consum de 100 kWh.
  • El mes següent, juliol, t'arriba una factura amb lectura real amb un consum de 300 kWh que correspon al consum real dels mesos de juny i juliol.
  • Atès que a la factura de juny es va facturar per un consum de 100 kWh, a la factura de juliol hauràs de pagar la diferència, és a dir, pels 200 kWh encara no facturats.
 
2. T'hem facturat un import superior respecte al teu consum real.
 
  • El mes de juny t'arriba una factura amb lectura estimada i amb un consum de 300 kWh.
  • Al mes següent, t'arriba una factura amb lectura real amb un consum de 200 kWh que correspon al consum real dels mesos de juny i juliol.
  • Atès que a la factura de juny es va facturar per un consum estimat de 300 kWh, a la factura de juliol es farà un abonament per la diferència, és a dir, els 100 kWh no consumits.
 

On es recull la informació sobre el consum en la factura?

 
Pots consultar el consum a la secció de Consum elèctric o Consum gas d'una factura de llum o de gas respectivament. En aquest apartat, es mostra la informació de les últimes lectures. 
 
 
A dalt