Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

 • Llars
 • Avís Legal Endesa Energía

Avís Legal Endesa Energía

Identificació de l'empresa

Informació general a l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació:

ENDESA ENERGÍA, S.A., Societat unipersonal

Domicili social: Calle Ribera del Loira, número 60 Madrid- 28042

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid. tom 12797, foli 208, full M-205381

CIF número: A-81948077

Adreça electrònica: atencionalcliente@endesaonline.com

Usuari

L'ús d'aquest web li atribueix la condició d'usuari i expressa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals publicades per ENDESA ENERGÍA SA (en endavant, "Endesa") en el moment en què accedeixi al web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

Qualsevol ús diferent de l'ús autoritzat queda expressament prohibit, i Endesa queda facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús del web, en qualsevol moment i sense avís previ, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

InfoEnergia és un servei destinat a l'ús del titular del contracte elèctric amb Endesa Energía. Segons l'article 79.3 del Reial decret 1955/2000, "el contracte de subministrament és personal i el seu titular ha de ser l'usuari efectiu de l'energia". Endesa no serà responsable de l'accés al servei InfoEnergia per part d'algú altre que no sigui el titular o l'autoritzat del subministrament elèctric

 • Si el visitant a infoEnergia és el titular, podrà veure i editar el perfil de l'habitatge en qüestió, i també podrà navegar per totes les seccions d'infoEnergia.
 • Si s'autoritza el visitant a infoEnergia, podrà veure el perfil d'habitatge de tots els contractes d'Endesa Energía del client, i també podrà navegar per totes les seccions d'infoEnergia. Es correspon amb el mateix comportament que té el paper d'autoritzats a endesaclientes.com

Modificacions

Endesa es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos, es publicarà i se n'avisarà tan aviat com sigui possible.

De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web.

Seguretat i protecció de les dades de caràcter personal

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa Energía, S.A.U. ("Endesa Energía") amb CIF A81948077. Les dades de contacte del responsable són:

Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid

Telephone: +34 800 760 909.

2. Finalitat i tractament

A Endesa Energía es realitzen diversos tractaments de dades personals.

Tractaments obligatoris:

Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la prestació del subministrament energètic i, si s'escau, d'altres serveis o productes contractats en l'àmbit de l'activitat energètica. Si qualsevol d'aquests productes o serveis comporta el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, podrem consultar, abans de la contractació, els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem convenients per tal d'avaluar la vostra solvència econòmica. Si s'escau, el resultat de l'esmentada consulta podria condicionar l'entrada en vigor del Contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Endesa Energía podrà transmetre les vostres dades als fitxers en qüestió, complint en tot moment amb les garanties que atorga la legislació vigent.

En cas que hagi iniciat el procés de contractació a través del web i hagi arribat a facilitar les seves dades personals, però sense finalitzar el procés, s'enviaran a la seva adreça electrònica un màxim de dos recordatoris amb suport o ajuda perquè pugui finalitzar amb èxit el procés de contractació iniciat prèviament.

A més, les vostres dades podran ser tractades amb la finalitat de prestar-vos un servei d'assessorament energètic anomenat infoEnergia, que pren com a referència el conjunt de consums que rebem diàriament per emetre les vostres factures d'electricitat i les dades que pugueu haver aportat en emplenar el perfil. Per a això, compararem el consum elèctric del vostre habitatge amb el d'habitatges que tinguin uns hàbits de consum similars als vostres i que es trobin dins de la vostra àrea geogràfica.

Finalment, Endesa Energía podrà tractar les vostres dades personals per complir qualsevol obligació legal que us incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat energètic o la normativa mercantil, entre d'altres.

Tractaments voluntaris:

També es podran fer altres tractaments de les vostres dades personals que no responguin a la necessitat d'executar un contracte o complir una obligació legal i als quals us podreu oposar.

Així, sempre que no us hi hàgiu oposat pels canals habilitats, podreu rebre, mitjançant qualsevol canal de comunicació (incloent-hi, entre d'altres, correu electrònic, SMS i trucades telefòniques), informació sobre els productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica que puguin interessar-vos. Per a això, les vostres dades personals es podran analitzar per elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin al màxim a les vostres necessitats i preferències. En aquesta anàlisi, es tindran en compte les vostres dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hàgiu contractat. En qualsevol cas, només podreu rebre comunicacions comercials per mitjans no electrònics mentre sigueu clients d'Endesa Energía.

A més, sempre que hi hàgiu donat el vostre consentiment, podreu rebre, per qualsevol canal de comunicació (incloent-hi, entre d'altres, correu electrònic, SMS i trucades telefòniques), informació sobre altres productes o serveis oferts per Endesa Energía o tercers, relacionats amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure. Per a això, les vostres dades personals es podran analitzar per elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin al màxim a les vostres necessitats i preferències. En aquesta anàlisi, es tindran en compte les vostres dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hàgiu contractat. En qualsevol cas, només podreu rebre comunicacions comercials de productes i serveis que no estiguin relacionats amb els que hàgiu contractat mentre no retireu el vostre consentiment.

Gestió de serveis web

A més, sempre que us hàgiu donat d'alta, les vostres dades personals podran tractar-se amb la finalitat de gestionar el/s servei/s d'usuari al web.

Factura digital

En el cas que hàgiu activat el “servei de factura electrònica”, la vostra adreça de correu electrònic es tractarà per remetre-us-la.

Tractament del correu electrònic

En cas que faciliteu el vostre correu electrònic, aquest es tractarà com a mitjà preferent per a l'enviament de qualsevol tipus de comunicació relativa al marc de la relació contractual.

Període de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients es conservaran mentre siguin necessàries per prestar els serveis establerts en el contracte. En el moment en què ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es bloquejaran les dades durant el període que calgui per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tornar a tractar-se per aquesta raó. Un cop transcorregut aquest període, les dades es cancel·laran de manera definitiva.

3. Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals podran ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi els jutjats i tribunals, quan ho requereixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament. A més, pot ser que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin radicats als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. En particular, podran accedir a les vostres dades els proveïdors radicats a: l'Índia, Colòmbia, el Perú i els Estats Units.

Endesa Energía té autorització legal per dur a terme aquest tipus de transferències, ja que n’ha estat autoritzada pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A més, i en cas que hàgiu donat específicament el vostre consentiment, les vostres dades podran cedir-se a empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, amb l'objectiu de posar-se en contacte amb vós per informar-vos sobre els productes i serveis que comercialitzen aquestes empreses.

Les vostres dades personals també es podran comunicar a entitats de crèdit amb les garanties necessàries i amb la finalitat exclusiva de dur a terme operacions de facturatge (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres).

Podeu consultar la llista d'empreses del grup Endesa a l'enllaç següent: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201610-sociedades.html.

4. Legitimació per al tractament i la cessió de dades personals

 • Com ja s'ha indicat, la base legal per desenvolupar les finalitats incloses en l'apartat anterior com a "tractaments obligatoris" serà l'execució del contracte o l’aplicació de mesures contractuals, així com el compliment de les obligacions legals aplicables, llevat dels tractaments que es facin per tal d'enjudiciar la seva solvència econòmica, l'admissió de clients o, si escau, la comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia, els quals tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energia. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria impossibilitar que li prestéssim de manera adequada els serveis contractats. Els usuaris es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa Energia qualsevol modificació de les dades esmentades.
 • Els tractaments que es duen a terme per enviar-vos comunicacions comercials sobre els productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energía. Per aquest motiu, us hi podreu oposar en qualsevol moment pels canals habilitats a aquest efecte. Trobareu la informació necessària per exercir el vostre dret d'oposició a la secció 6, "Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals".
 • Els tractaments que es duen a terme per enviar-vos comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per Endesa Energía, qualsevol empresa del Grup Endesa o tercers, relacionats amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, tindran com a base legal el consentiment que hi hàgiu donat. Per això, mentre no retireu el consentiment, és possible que continueu rebent comunicacions d'aquest tipus.
 • La cessió de les vostres dades a altres empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, tindrà com a base legal el consentiment que hi hàgiu donat. Per això, mentre no retireu el consentiment, és possible que continueu rebent comunicacions d'aquest tipus.
 • La realització de comunicacions de dades a entitats de crèdit amb l'exclusiva finalitat de realitzar operacions de facturatge (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres) tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energía de comptar amb un model de gestió empresarial eficient.
 • Els tractaments de dades personals associats a la gestió de l'usuari al web, així com, si s’escau, el tractament del vostre correu electrònic per a l'enviament de la factura digital, té com a base de legitimació el consentiment que haguéssiu prestat en cada supòsit.
 • El tractament del vostre correu electrònic com a mitjà preferent per a l'enviament de comunicacions relatives al desenvolupament de la relació contractual, està basat en l'execució del contracte.

L'ús dels serveis oferts per Endesa Energía mai no estarà supeditat al fet que doneu els consentiments sol·licitats. En qualsevol cas, us recordem que si vau donar el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment i això no tindrà cap conseqüència en els serveis o productes que hàgiu contractat o dels quals sigueu beneficiari. Trobareu la informació necessària per exercir el vostre dret de retirar el consentiment a l'apartat 6 següent, "Drets de l'interessat en relació amb el tractament de dades personals".

5. Mesures de seguretat

Endesa Energía, amb l'objectiu de fer més efectiva i eficient la seva política de protecció de dades, ha adoptat mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori d'aquestes dades, tot tenint en compte l'estat de la tecnologia.

6. Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales

Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i en la mesura que estableixin les normes aplicables en cada moment.

També teniu dret a revocar el consentiment, si l'heu donat, i a oposar-vos a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets podeu contactar amb Endesa Energía per qualsevol dels canals següents:

Correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu i una petició que especifiqui la sol·licitud a l'apartat de correus 1128, 41080 - Sevilla, a/a. Endesa Operacions i Serveis Comercials.

Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb les dades següents: nom i cognoms de la persona interessada, domicili a efectes de comunicacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició que especifiqui la sol·licitud.

Igualment, us informem del vostre dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. Origen de les dades

Les dades personals objecte de tractament per part d'Endesa Energía són les que heu facilitat per a la contractació dels serveis de subministrament energètic i/o manteniment, així com els vostres hàbits de consum per a la prestació del servei infoEnergia. De vegades, aquestes dades es poden enriquir amb fonts d'informació específica sobre el mercat energètic espanyol.

8. Delegat de Protecció de Dades

Si teniu qualsevol dubte respecte a les finalitats del tractament de les vostres dades personals o sobre la seva legitimitat, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

Endesa S.A., companyia matriu del Grup Endesa del qual és part Endesa Energía, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquesta societat, que depèn del Delegat de Protecció de Dades per a Espanya, davant el qual podreu plantejar qualsevol pregunta referent al tractament de les vostres dades personals, i que té les dades de contacte següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid Adreça electrònica: dpoc@endesa.es. dpoc@endesa.es.

Accés i ús del web

L'accés i ús del web són gratuïts per als usuaris i, en general, no requereixen el registre previ de l'usuari. Tanmateix, és possible que l'accés i ús de determinada informació i serveis oferts a través del web, només es pugui fer amb el registre previ de l'usuari.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no per posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a Endesa tan aviat com sigui possible, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés per part d'un tercer.

L'usuari és responsable de la veracitat i l'exactitud de tota la informació que entri al web, sigui quina sigui la funcionalitat que faci servir. També declara que té tots els permisos necessaris sobre les dades a què accedeixi i que té el consentiment per fer servir les dades que pertanyen a terceres persones. En aquest sentit, Endesa queda exempta de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incompletes o incorrectes o per la manca de consentiment per fer-les servir o incorporar-les al web.

Titularitat dels continguts

Tota la informació que inclou aquest web, incloent-hi imatges, gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d'altres, és propietat intel·lectual i industrial d'Endesa. Correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual mencionada, en qualsevol forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Endesa no cedeix totalment o parcialment, ni concedeix cap llicència o autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al web.

A més, Endesa garanteix que els continguts, incloent-hi els e propietat intel·lectual, no tenen caràcter il·legal ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del web no tindran caràcter xenòfob, pornogràfic, racista, discriminatori ni fomentaran la violència de cap manera. A més, Endesa adoptarà les mesures legals que cregui oportunes per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o la moral.

És una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda al web, llevat que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o que això estigui permès legalment.

Endesa pot oferir els continguts, les funcionalitats o els serveis d'aquest web a través del desenvolupament d'aplicacions, i en aquest cas, l'usuari ha de disposar dels mitjans tècnics i tecnològics necessaris per accedir-hi.

Traducció de continguts al català i a l'anglès

Les versions del web en català i en anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre el que hi hagi publicat en aquesta última.

Ús de cookies

Endesa utilitza al web cookies pròpies i d'empreses col·laboradores per millorar la seva experiència d'usuari i oferir-li els millors serveis.

Mentre navega pel nostre web, està acceptant l'ús de cookies a les condicions establertes a la política de cookies.

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb què es connecta al web i que aquest activa. Només estan associades al navegador i no proporcionen dades personals per si mateixes. Les cookies no poden danyar el seu dispositiu i a més són molt útils, ja que ens ajuden a identificar i resoldre errors.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Pel que fa a l'exclusió de garanties i responsabilitats, Endesa no és responsable de:

 • 1. Dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats a través del web i en particular de:
  • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic o l'ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquestes condicions generals o les condicions que, si escau, siguin aplicables.
  • La infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
  • La violació del secret professional.
  • La infracció dels drets d'honor, intimitat personal i familiar i d'imatge de les persones i les relatives a la protecció dels infants i joves.
  • La comissió d'actes de competència deslleial.
  • La realització de publicitat il·legals o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica.
  • La il·legalitat o la manca de veracitat, exactitud, fiabilitat, rellevància, actualitat i integritat dels continguts i de la informació transmesos o posats a disposició dels usuaris, incloent-hi la informació i els serveis prestats per tercers o pels usuaris a través del web.
  • L'incompliment o compliment defectuós o fi per qualsevol motiu dels contractes signats amb tercers per a la prestació de serveis a través del web.
  • La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer feta per l'usuari.
 • 2. Endesa només serà responsable dels serveis i continguts directament originats per ella i identificats amb els seu copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial d'aquesta.
 • 3. Dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar del coneixement per tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que aquest ofereix.
 • 4. Danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de l'existència d'errors en l'accés o ús del lloc web, així com en l'accés o ús dels seus serveis o continguts, fins i tot si hi ha el compromís d’evitar, actualitzar o rectificar aquest contingut. És a dir, s'exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, així com pel que fa als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.
 • 5. Danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la informació continguda al seu web, a la qual aquest web pugui remetre enllaços o "links". La finalitat dels enllaços que apareixen a la pàgina web és merament informativa, i Endesa no és responsable en cap cas del resultat que pretengui obtenir accedint a aquests enllaços. Per tant, Endesa no és responsable de:
  • La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat del contingut de les pàgines web enllaçades.
  • Del manteniment, prestació o transmissió dels continguts de les pàgines enllaçades.
 • 6. Danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, de la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, provocant alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
 • 7. Sota cap circumstància, incloent-hi negligència, de la pèrdua del negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o ús dels serveis del web, o que d'una altra manera estiguin dins el seu àmbit.
 • 8. Danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del web i de la informació i serveis, així com de l'incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

Pel que fa a la limitació de responsabilitats, Endesa rebutja totes les garanties respecte dels serveis del web, expresses, implícites o obligatòries, que inclouen, però no s'hi limiten, les garanties implícites de comercialització i adequació a fins específics i a les garanties obligatòries de protecció davant l'incompliment.

Durada i fi

L'accés i ús del web tenen, en principi, una durada indefinida. Malgrat el que s'ha comentat anteriorment, Endesa es reserva el dret d'interrompre o suspendre l'accés i ús del web en qualsevol moment. Quan sigui raonablement possible, s'avisarà prèviament de la fi o suspensió de l'accés o ús del web.

Indemnització de l'usuari

L'usuari es compromet expressament a indemnitzar Endesa i la resta de les societats del seu grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o serveis i proveïdors de llicències, qualssevol danys i perjudicis (incloent-hi honoraris d'advocats i costes) derivats de l'incompliment per part de l'usuari d'aquestes condicions generals o les condicions particulars aplicables, si escau, així com a col·laborar amb Endesa en la defensa dels seus interessos en cas que es presenti alguna reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administrativa per aquesta causa.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer tot el que pugui per tal d'evitar o, si escau, mitigar els efectes perjudicials que això pugui comportar a Endesa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les condicions establertes es regiran per la legislació espanyola. Endesa i l'usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi, estan subjectes als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis estipulats en aquestes condicions generals.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora del territori espanyol, Endesa i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi, als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

Drets d'autor

Endesaclientes © Copyright 2019 ENDESA ENERGIA SA. En queda prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.