Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Tarifa d'Últim Recurs de gas: què és i qui pot contractar-la.

Publicat el 27 Setembre 2018

La Tarifa d'Últim Recurs (TUR) per al gas està pensada per protegir el petit consumidor. Encara que podria comparar-se amb el Bo Social elèctric, tenen moltes diferències.

S'ha parlat molt durant els últims mesos del Bo Social elèctric, la tarifa de la llum regulada pel Govern que aconsegueix un descompte d'entre el 25% i el 40% per als consumidors amb menys ingressos (i per a les famílies nombroses).

Però, què passa amb el gas? Existeix alguna cosa semblat a un Bo Social per al gas? No exactament, encara que el que més s'aproxima és la TUR.

Què és la TUR del gas

Es tracta d'una tarifa per al gas natural regulada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el Ministeri d'Indústria:

  • És única per a tot el territori espanyol: visquis on visquis, les condicions són les mateixes.
  • La TUR especifica el preu màxim i el preu mínim que poden cobrar-te les comercialitzadores de gas.
  • No pot entrar en competència amb els preus de lliure mercat del gas: igual que en l'electricitat, en el gas existeix un mercat lliure i un mercat regulat.  

Tipus de TUR

Els usuaris de gas natural tenen la possibilitat d'acollir-se a dues tarifes d'últim recurs: una destinada al petit consumidor (TUR1) i una altra ideada per a aquells amb un major consum de gas (TUR2).

  • TUR1: pensada per qui té un consum anual igual o inferior a 5.000 kWh de gas natural, i amb una pressió del subministrament igual o inferior a 4 bars.
  • TUR2: dissenyada per qui consumeixi entre 5.000 i 50.000 kWh de gas natural a l'any, i amb una pressió del subministrament igual o inferior a 4 bars.

En general, els consumidors domèstics estan connectats a una xarxa de gas natural amb pressió de 4 bars i el seu consum es queda molt lluny dels 50.000 kWh. Perquè et facis una idea: una llar espanyola que fa servir el gas per a aigua calenta i calefacció ronda un consum anual de 9.000 kWh. En canvi, si la calefacció no va amb gas natural el consum baixa fins als 3.000 o 4.000 kWh anuals.

A la TUR1 el component fix de la factura (el que pagues tots els mesos independentment del teu consum) és més barat, mentre que el component variable (el gas que consumeixes) és més car.

A la TUR2 el component fix de la factura és més car, però el component variable és més barat.

Els preus van canviant una vegada per trimestre en funció del cost del gas natural a les subhastes del mercat. 

Qui pot contractar la TUR per al gas?

Per poder contractar la TUR és necessari consumir menys de 50.000 kWh de gas natural a l'any. Aquesta xifra és molt alta per a un consumidor domèstic, ja que suposa 5 vegades més del que sol gastar una llar mitjana amb calefacció i aigua calenta per gas.

Et convé més la TUR1 o la TUR2? La resposta a aquesta pregunta és que t'és igual, ja que no ho pots triar tu. Si consumeixes menys de 5.000 kWh en un any se't canviarà a la TUR1 i si et passes d'aquesta xifra se't passarà a la TUR2.

Diferències amb el Bo Social elèctric

Encara que la manera ràpida d'introduir la TUR de gas és comparar-la amb el Bo Social per a la llum, la realitat és que les diferències són molt importants:

  • El Bo Social es concedeix a qui menys recursos té (i a les famílies nombroses) mentre que per tenir la TUR només fa falta no superar un límit de consum anual.
  • El Bo Social aplica un descompte sobre la tarifa elèctrica regulada PVPC, mentre que la TUR és una tarifa en si mateixa, amb els seus propis preus.