Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Com es diferencia un cable d'un altre?

Publicat el 22 Febrer 2019

Són per tot arreu, però només ens hi fixem quan n'hem de canviar algun. Són iguals tots els cables? Com distingir-los? Per què serveix cadascun? T'aclarim tots els dubtes.

Un cable és un element pensat i fabricat per conduir electricitat. Solen estar ets de coure, tot i que també poden ser d'alumini. Els vegis o no, formen part de la teva vida perquè d’ells depèn que se t'encengui la bombeta.

La composició d'un cable és summament senzilla: un conductor, l'aïllament, la capa de farciment i una coberta.

Cada element compleix una missió:

 • Conductor elèctric: un o més fils de coure / alumini. És la part del cable que transporta l'electricitat.
 • Aïllament: recobreix el conductor i s'encarrega que el corrent no s'escapi del cable.
 • Capa de farciment: es troba entre l'aïllament i el conductor. Aquesta li confereix un aspecte circular i homogeni.
 • Coberta: protegeix el cable de la intempèrie i els elements externs.

Quants tipus de cable hi ha?

L'univers dels cables és increïblement complex i resulta impensable explicar-los tots en aquest post. Ens centrarem en els que se't creuaran a la vida diària. Es poden diferenciar segons diversos criteris:

 • Nombre de fils conductors: unipolars (un sol fil conductor), multipolars (més d'un fil conductor) o mànegues (dos o tres conductors envoltats de protecció).
 • Estructura: n'hi ha de rígids i de flexibles, plans o rodons, coaxials (amb un nucli xapat en coure), trenats (formats per parells de filferros entrellaçats), amb aïllant o sense aïllant, amb o sense blindatge…
 • Tipus de conductor: de filferro despullat (és rígid i sense recobriment); de filferro aïllat (és igual que l'anterior, però compta amb un aïllant que el recobreix); conductor de cable flexible (és el més habitual); o de cordó.
 • Propietats del recobriment: hi ha una nomenclatura per diferenciar-los: 1-T (Thermoplastic, és el més habitual), 2-H (Heat resistant, resisteix fins a temperatures de 75ºC), 3-HH (Heat Resistant, resisteix fins a temperatures de 90ºC), 4-W (Water resistant, resisteix l'aigua i la humitat), 5-LS (Low Smoke, baixa emissió de fums i altres elements contaminants), 6-SPT (Service parallel themoplastic, són dos cables flexibles i paral·lels de plàstic units entre sí, també anomenat cordó dúplex).
 • Tipus d'aïllament: termoplàstics o termoestables. Els termoplàstics són de policlorur de vinil (PVC), polietilè (PE) o de policloroprè, neoprè o plàstics (PCP). Per la seva banda, els termoestables són de polietilè reticulat (XLPE), etilè-propilè (EPR), de coure revestit o mineral aïllat (MICC).

Què significa el color dels cables?

Normalment, l'aïllant dels cables es fabrica d'un o altre color perquè en puguem distingir fàcilment la funció:

 • Cable verd i groc: de presa de terra.
 • Cable blau: cable neutre. Fins al 1970 se'n feia servir un de vermell.
 • Cable marró: cable de fase, tot i que també pot ser negre o gris, segons el color de l'aparell que el porti incorporat.
 • Cable negre: cable de fase, que també pot ser blanc. Visible a la majoria d'instal·lacions.
 • Cable blanc: cable neutre. També són preses de terra, però només es connecten al transformador per portar de tornada l'energia.
 • Cables de colors amb ratlles: neutrals, igual que els anteriors. S'utilitzen per identificar quin cable neutral correspon a cada cable de color.
 • Cables de colors: llevat dels que tinguin ratlles, són cables de corrent o de càrrega. El més comú és el vermell.

El cable de presa de terra sol ser verd i groc. Els marrons i negres són cables de fase.

Per què serveixen presa de terra, fase i neutre?

Als endolls de casa teva veuràs tres cables: la fase, el neutre i la presa de terra, cadascun amb els colors que hem vist abans.

En condicions normals la presa de terra no porta corrent elèctric i només hi és per protegir-te. Són cables que van capal quadre elèctric de casa teva , i des d'allà cap a la presa de terra de l'edifici (una pica enterrada que, si cal, porta el corrent cap al subsol). En cas d'un mal contacte o un curtcircuit mentre estàs manipulant un aparell elèctric, el cable de presa de terra “atrapa” i expulsa de casa teva aquest corrent elèctric que, d'altra manera, podria acabar dins el teu cos.

El cable de fase és per on entra el corrent elèctric i és amb el que s'ha d'anar amb compte, ja que parlem d'una tensió de 220 o 230 volts. Només han de ser manipulats per professionals autoritzats i només després d'haver tallat el corrent.

Pel que fa al cable neutre, la seva funció és la de permetre que el corrent "retorni". Per poder-se transmetre, l'electricitat necessita dos conductors, ja que el corrent només es genera quan els electrons es desplacen des d'un punt cap a un altre. El voltatge de la teva instal·lació elèctrica és la diferència de potencial elèctric entre el cable de fase i el cable neutre.

Hi ha una manera de què tot això que t'estem explicant sigui molt més senzill. Se'n diu despreocupar-te'n totalment i confiar en un servei de manteniment que s'ocupi de a teva instal·lació elèctrica:

 • Reparacions sense límit a la teva instal·lació: en cas d'urgència, el tècnic serà a casa teva abans que passin 3 hores des de la teva trucada.
 • El desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra són gratuïtes.
 • Inclou una reparació d'un electrodomèstic de gamma blanca i dos serveis de manetes elèctric l'any (canvi d'endolls, instal·lar llums…).