Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Empreses
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Drets i obligacions

Drets i obligacions

Preguntes freqüents

 • Drets ARCO

Drets i obligacions

Defensi els seus drets, conegui les seves obligacions.
 
Donar d'alta un subministrament energètic implica uns drets per al consumidor i també unes obligacions. Aquí els hi donem a conèixer.
 

Drets del consumidor

 
 • Rebre assessorament sobre les tarifes i potències més adequades en el moment de la contractació, així com un assessorament sobre la resta de condicions del contracte.
 • Rebre el subministrament de manera contínua.
 • Una facturació en funció del consum real realitzat.
 • Fer arribar la seva disconformitat sobre un assumpte determinat.
 

Obligacions per al consumidor

 
 • El nom de l'empresa ha de ser l'usuari efectiu de l'energia.
 • Assegurar que la potència realment utilitzada no excedeixi de la contractada, sense perjudici de l'obligació d'instal·lar l'Interruptor de Control de  Potència (ICP) a la seva empresa.
 • Disposar de sistemes de protecció a la instal·lació elèctrica de la seva empresa o receptores per impedir els efectes de sobreintensitats i sobretensions.
 • Mantenir, conservar i fer un bon ús de la seva instal·lació i dels equips de mesura i control.
 
A dalt