Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Drets i obligacions

Preguntes freqüents

  • Drets ARCO

Drets i obligacions

Defensi els seus drets, conegui les seves obligacions.
 
Donar d'alta un subministrament energètic implica uns drets per al consumidor i també unes obligacions. Aquí els hi donem a conèixer.
 

Drets del consumidor

 
  • Rebre assessorament sobre les tarifes i potències més adequades en el moment de la contractació, així com un assessorament sobre la resta de condicions del contracte.
  • Rebre el subministrament de manera contínua.
  • Una facturació en funció del consum real realitzat.
  • Fer arribar la seva disconformitat sobre un assumpte determinat.
 

Obligacions per al consumidor

 
  • El nom de l'empresa ha de ser l'usuari efectiu de l'energia.
  • Assegurar que la potència realment utilitzada no excedeixi de la contractada, sense perjudici de l'obligació d'instal·lar l'Interruptor de Control de  Potència (ICP) a la seva empresa.
  • Disposar de sistemes de protecció a la instal·lació elèctrica de la seva empresa o receptores per impedir els efectes de sobreintensitats i sobretensions.
  • Mantenir, conservar i fer un bon ús de la seva instal·lació i dels equips de mesura i control.
 
A dalt