Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Compensació de l'energia reactiva

Compensació de l'energia reactiva

L'energia reactiva és l'energia necessària per al funcionament de determinats aparells, com els motors i transformadors.

L'energia reactiva transita a través de la xarxa i provoca un augment en la demanda de corrent elèctric. Provoca efectes adversos com la pèrdua de potència útil a les instal·lacions, un menor rendiment en els aparells elèctrics connectats i, fins i tot, caigudes de tensió i pertorbacions a la xarxa elèctrica.

L'energia reactiva es pot eliminar a través de la instal·lació de bateries de condensadors. D'aquesta manera, es compensa part de l'energia reactiva dels elements amb components bobinats, com són els motors o transformadors.

Com estalviar en energia reactiva?

  • Instal·li bateries de condensadors per evitar penalitzacions per energia reactiva. Aquestes bateries faciliten l'estabilització i la qualitat del subministrament. A més, optimitzen les dimensions i el rendiment de les instal·lacions elèctriques. D'aquesta manera, disminueix, i fins i tot anul·la, l'energia inútil demandada de la xarxa d'alimentació i, per tant, millora el factor de potència.
  • Les bateries de condensadors poden proporcionar un estalvi de fins a un 30% segons el cas. Això permet una ràpida amortització de la inversió (valen uns 600 euros, tenen una vida útil llarga i gairebé no necessiten manteniment).
  • Amb les bateries de condensadors instal·lades a la seva empresa, pagarà un 0% d'energia reactiva. Només pagarà l'energia útil o consumida.
     
 
A dalt