Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Empreses
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Energia reactiva

Bateries de condensadors

Energia reactiva

L'energia reactiva és la demanda addicional d'energia que necessiten per funcionar alguns equips com ara motors, transformadors i lluminàries.
 
Aquesta energia addicional pot descompensar la seva instal·lació elèctrica i provocar efectes adversos com la pèrdua de potència útil a les instal·lacions, un menor rendiment en els aparells elèctrics connectats i, fins i tot, caigudes de tensió i pertorbacions a la xarxa elèctrica. La major part de les càrregues industrials produeixen aquest tipus d'energia, conjuntament amb l'energia activa.
 

Efectes negatius de l'energia reactiva

 
Hi ha alguns efectes negatius  que es deriven del consum de l'energia reactiva:
 
 • Costos econòmics reflectits en les factures elèctriques.
 • Pèrdua de potència de les seves instal·lacions.
 • Caigudes de tensió que perjudiquen els seus processos.
 • Transformadors més recarregats.
A més, aquesta energia provoca  sobrecàrrega a les línies transformadores i generadores sense produir un treball útil i, per tant, és necessari compensar-la per optimitzar les instal·lacions elèctriques.
 

Avantatges de la compensació d'energia reactiva

 
La compensació de l'energia reactiva ajuda a obtenir avantatges econòmics i tècnics:
 
 • Augmenta la capacitat de les línies i transformadors instal·lats.
 • Millora la tensió de la xarxa.
 • Disminueix les pèrdues d'energia.
 • Aconsegueix una reducció en el cost global de l'energia.
En diferents sectors s'utilitzen solucions que minimitzen l'impacte derivat del consum d'aquest tipus d'energia. Bàsicament, consisteixen en la utilització d'equips dissenyats per neutralitzar l'energia reactiva que presenten els sistemes elèctrics. Un exemple clar és la instal·lació de bateries de condensadors.
 
A més, es poden utilitzar altres mecanismes per fer seguiments exhaustius del consum de l'energia reactiva i poder fer accions correctores. Si és usuari registrat de la nostra Oficina Online podrà visualitzar corbes de càrrega d'energia reactiva, a més de descarregar-se informació per poder fer anàlisis concretes.
 

Com estalviar en energia reactiva?


 • Instal·lar bateries de condensadors evita penalitzacions per energia reactiva. Aquestes bateries faciliten l'estabilització i la qualitat del subministrament. A més, optimitzen el dimensionament i el rendiment de les instal·lacions elèctriques. D'aquesta manera, disminueix i fins i tot s'anul·la, l'energia inútil demanada a la xarxa d'alimentació i, per tant, millora el factor de potència.
 • Les bateries de condensadors poden proporcionar un estalvi de fins a un 30% segons el cas. Això permet una ràpida amortització de la inversió (costen al voltant de 600 euros, tenen llarga vida útil i gairebé no necessiten manteniment).
 • Amb la instal·lació de bateries de condensadors, pagarà un 0% d'energia reactiva. Només pagarà l'energia útil o consumida.
A dalt