Empreses eficients

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Empreses eficients

Wed Jul 16 12:44:03 UTC 2014
Actualment les empreses que inverteixen recursos en millorar les seves instal·lacions energètiques veuen com aquesta inversió té un impacte positiu en el seu compte de resultats perquè la despesa en energia disminueix.
 
Qualsevol empresa, independentment de la seva mida, pot ser més eficient energèticament a través de petits canvis a les instal·lacions de llum, calefacció, aire condicionat, etc. o, fins i tot, fent simples ajustaments de potència.

Per exemple:
 
  • Si una empresa petita instal·la un sistema d'il·luminació per millorar la seva instal·lació i fer-la més eficient energèticament, aquesta inversió pot produir uns estalvis en energia anuals de fins al 70%.
  • Un hotel, on el consum d'aigua calenta és elevat, pot aconseguir estalvis de fins al 50% si utilitza gas natural per escalfar l'aigua.
  • O només pel fet d'ajustar correctament la potència contractada, una empresa petita pot assolir un estalvi energètics de fins al 20%.
 
En funció del tipus d'activitat de l'empresa, es poden instal·lar tecnologies diferents que permetran aconseguir grans estalvis. 

Tot seguit compararem l'estalvi energètic en il·luminació que es podria arribar a aconseguir a les empreses següents:
 
  • Si parlem d'un edifici d'oficines dotat d'unes 3.000 lluminàries, substituir el sistema d'il·luminació tradicional per un altre de més eficient, amb sistemes de control integrats, pot implicar per a l'empresa un estalvi energètic del 70%.
  • Per a un enllumenat industrial, per exemple una fàbrica amb 800 lluminàries, substituir les làmpades per fluorescents d'última gamma, implicaria per a l'empresa un estalvi energètic del 70%.
  • En el cas d'un complex hoteler, la instal·lació de sistemes eficients d'il·luminació, amb la incorporació de tecnologia LED i bombetes de baix consum, poden implicar un estalvi energètic de fins a un 80% en comparació amb un altre sistema d'enllumenat tradicional.
  • En garatges o aparcaments, la utilització de leds pot reduir la despesa en il·luminació en un 60%.
 
Una de les principals partides de despesa que té una empresa són els subministraments. Totes les empreses busquen maneres d'optimitzar al màxim aquestes despeses i una bona manera de fer-ho és implantar a l'empresa polítiques d'estalvi energètic.
 
Per implantar aquestes polítiques, és recomanable tenir el suport i l'assessorament personalitzat d'un “assessor energètic”, que s'ocuparà de fer una anàlisi de les necessitats energètiques de l'empresa i identificarà i recomanarà les solucions que siguin més adequades.
 
Des d'Endesa, oferim als nostres clients tota mena de solucions, des de solucions integrals de gestió energètica fins a assessorament personalitzat amb una visió integral de l'empresa.
 

Endesa i les pimes

Endesa dóna suport a les pimes que miren d'invertir en eficiència i col·labora amb Impulsando Pymes, una iniciativa pública-privada orientada al desenvolupament de la pime espanyola a través de trobades empresarials en forma de Road Shows i també mitjançant una plataforma online a la qual es pot accedir de manera gratuïta. En aquestes trobades, les empreses posen en comú coneixements, estratègies empresarials i experiències amb l'objectiu d'impulsar la petita i mitjana empresa espanyola. 
 
Ja hi ha 12 ciutats, entre les quals destaquen Bilbao, Cartagena, Barcelona, Màlaga o Santa Cruz de Tenerife, que han assistit a aquesta iniciativa des de l'any 2012.
 
Endesa continuarà recolzant aquest tipus d'iniciatives, que contribueixen al desenvolupament del teixit empresarial espanyol com a motor de l'economia nacional.
 
 
A dalt