Arquitectura sostenible

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Arquitectura sostenible

Wed Jul 16 12:44:03 UTC 2014
Els edificis eficients des del punt de vista energètic ja són una realitat.

Aquests edificis són capaços d'utilitzar únicament l'energia que necessiten, sense malgastar-la ni desaprofitar-la. Aprofiten els recursos naturals de l'entorn i aquest aprofitament es tradueix en energia que després utilitzen en la seva activitat diària.
 
Aquests edificis proporcionen grans estalvis d'energia gràcies, principalment, als materials amb què estan construïts i a les tècniques d'edificació sostenible utilitzades per a la seva construcció.
 
Aquest tipus d'arquitectura pretén potenciar des del principi un ús eficient de l'energia. A més, vetlla perquè els aspectes urbanístics, els processos d'edificació i l'impacte que la construcció dels edificis generen en l'entorn quedin, en la mesura del possible, reduïts un impacte ambiental mínim.
 
En aquest marc d'actuació, Endesa porta set edicions atorgant els Premis Endesa a la Promoció Immobiliària més Sostenible a les promocions immobiliàries energèticament més sostenibles en base a 4 categories.

Aquestes categories són: Gran Premi Endesa a la Promoció Immobiliària més Sostenible, Premi Endesa a la Promoció Residencial més Sostenible, Premi Endesa a la Promoció No Residencial més Sostenible, i Premi Endesa a la Rehabilitació Immobiliària més Sostenible.
 
Un grup d'experts d'Endesa valora cada projecte tenint en compte aspectes tècnics i també de màrqueting i comunicació.

Els premis a les promocions immobiliàries més sostenibles han anat a parar a mans d'edificacions que destaquen per aspectes com aquests:
 
  • La inclusió de sistemes de comportament passiu que fan que l'edifici tingui necessitats mínimes de climatització.

  • La implantació de criteris bioclimàtics en l'urbanisme, l'arquitectura i els materials.

  • Un bon comportament tèrmic gràcies a cobertes i façanes ventilades, així com a la maximització del gruix d'aïllament.

  • L'ús de materials naturals, com la llana d'ovella o la fusta de pi dels Pirineus, per fer un aïllament d'origen natural.
 
En total, Endesa ha rebut 68 projectes procedents de tot Espanya. Un 23% d'aquests projectes pertanyen a habitatges residencials, un 32%, a edificis no residencials, i el13% restant corresponen a edificis que han estat rehabilitats sota estàndards sostenibles.

Més informació sobre la setena edició dels Premis Endesa a la Promoció Immobiliària més Sostenible.
 
A dalt