Diccionari de termes tècnics

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Empreses
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

  • Diccionari de termes tècnics

Diccionari de termes tècnics

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Diccionari de termes tècnics

Què signifiquen les sigles ICP?

ICP significa Interruptor de Control de Potència i és un element de control de la potència màxima contractada amb la companyia elèctrica. El posa l'instal·lador en funció de la potència que es contracta i està segellat. Evita danys en la teva instal·lació en cas de sobrecàrrega.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles ID?

Les sigles ID equivalen a Interruptor Diferencial. És el responsable d'interrompre el pas d'electricitat immediatament si hi ha una fuga de terra, per tal d'evitar enrampades molestes.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles PIA?

Les sigles PIA signifiquen Petits Interruptors Automàtics i protegeixen la instal·lació quan es produeixen curtcircuits o sobrecàrregues en els circuits interiors (il·luminació, climatització o electrodomèstics).
 

Imagen

Què signifiquen les sigles IGA?

Les sigles IGA corresponen a Interruptor General Automàtic. Es tracta d'un element de seguretat del quadre elèctric que controla la potència màxima que admet una instal·lació elèctrica.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles PCS?

Les sigles PCS fan referència a Protector Contra Sobretensions. La seva funció és impedir que els aparells elèctrics de la llar pateixin danys a causa de les sobretensions.

Imagen
A dalt