Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Empreses
 • CAT
 • EN
 • ES

Servei Bàsic

Servei Bàsic

La manera més econòmica de mantenir en perfectes condicions el seu Centre de Transformació

Contractar

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Servei Bàsic

Mantenimiento de centros de Transformación

El manteniment correcte del Centre de Transformació del subministrament de mitjana tensió és clau per a la seguretat de la instal·lació. A més a més si és propietari del centre de transformació, té obligació de complir la normativa existent (RD 337-2014), que exigeix:

 • La subscripció d'un contracte de manteniment.
 • Dur a terme les inspeccions trianuals amb l'OCA (Organisme de Control Autoritzat)

Abast del Servei

La manera més econòmica de mantenir en perfectes condicions el seu Centre de Transformació que inclou:

 • Manteniment Preventiu: Revisió anual del centre de transformació. Contempla un estudi en profunditat de l'estat general del centre de transformació, després del qual se'n lliura al client un informe detallat de l'estat. La revisió es pot realitzar en horari laborable de dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h o en horari especial fora de l'horari laborable, inclosos els dies festius.
 • Manteniment Correctiu: Reparació de Defectes. Si durant la revisió anual, es detecten defectes en el centre de transformació, s'adjunta a l'informe un pressupost de reparació dels defectes, tot i que no és obligatori per al client contractar amb Endesa Energia les reparacions
 • Manteniment de Línia Aèria d'AT: Manteniment de la línia aèria d'AT, propietat del client. Aquest servei està inclòs, fins a una longitud màxima de 3 pals.
 • Amb la mateixa durada que el Servei de Gestió de Manteniment contractat i de manera opcional s'ofereix el Servei d'Atenció d'Avaries ininterromput les 24 hores tots els dies de l'any.
 • Model de contractació: Per un període d'un any prorrogable automàticament pel mateix període de temps.
 • Disponibilitat: Per a Centres de Transformació de tipus Interior i intempèrie.

Li pot interessar conèixer el nostre Servei d'Atenció d'Avaries 24H

Servicios de Mantenimiento
 • Amb la mateixa durada que el servei de manteniment contractat per al seu centre de transformació, contracti el servei d'Atenció d'Avaries 24 hores els 365 dies de l'any.

Gas Estable

Gas Estable

Si la seva empresa consumeix anualment més de 50.000 kWh de gas i el seu subministrament elèctric és de Baixa Tensió amb una potència contractada superior a 15 kW, li oferim aquesta tarifa amb la qual maximitzarà el seu estalvi.

 

Sol•licitar contacte

Si voleu més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacteservicio
A dalt