Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Altres serveis

Otros servicios

La seva instal·lació sempre en bon estat

Manteniment integral de gas

Mantingui la seva instal·lació de gas sempre en perfecte estat. Li oferim el nostre servei de Manteniment de gas que, a través d'un estudi personalitzat de les necessitats de cada instal·lació, determina les solucions més adequades:

 • Manteniments preventius i correctius de plantes de Gas Natural Liquat.
 • Atenció d'urgències.
 • Transport de Gas Natural Liquat.
 • Servei de Conseller de Seguretat.
 • Control de planta i logística de cisternes.

El Servei de Manteniment de gas li permetrà:

 • Complir la legislació vigent.
 • Millorar la disponibilitat de les seves instal·lacions.
 • Incrementar la vida útil dels equips.

Benificis per a la seva empresa

 • Tranquil·litat en garantir l'operativitat contínua dels sistemes i dels processos de la seva instal·lació.
 • Millora de la imatge de la seva empresa en mantenir la prestació del servei al client.
 • Estalvi de costos associats a la interrupció de processos, la neteja d'instal·lacions i la substitució dels equips malmesos.

Servicio clau en el pany

 • Assessorament continu i permanent: Ens ocupem de l'estudi de la situació concreta i busquem la solució més adequada en funció de les seves condicions tècniques i econòmiques.
 • Manteniment diari per a la seva comoditat: Revisió periòdica dels equips per a la seva conservació i funcionament correctes.
 

Aprovisionament de materials:

Optimitzi els seus costos

Li oferim el subministrament complet dels equips i materials necessaris en unes condicions preferencials, gràcies a la nostra capacitat de compra. A més a més, obtindrà un assessorament tècnic especialitzat i disposarà d'una àmplia gamma de serveis que inclouen el subministrament de comptadors, correctors, calderes, vàlvules, cremadors de gas, etc.

Beneficis per a la seva empresa

 • Estalvi de costos associats al benefici d'aconseguir millors preus pel volum de compra que Endesa obté.
 

Canvis de combustible

Com ja sap, el Gas Natural és el combustible fòssil menys contaminant. Però sabia que si comença a consumir gas natural en els seus processos podria arribar a obtenir un estalvi d'entre un 30 i un 65% en la seva factura energètica actual? Si la seva empresa utilitza com a combustible el propà, el gasoil o el fuel, li pot resultar molt rendible el pas a gas natural.

Un suministrament segur

Transport de GNL

Endesa ofereix als seus clients, si cal, un servei “clau en el pany” que inclou:

 • Servei de transport especialitzat en mercaderies perilloses per carretera dotat amb els mitjans tècnics, materials i humans necessaris.
 • Gestió i servei de logística de descàrrega de cisternes en plantes satèl·lit en funció del consum del client.

Consellers de seguritat

Endesa li pot oferir un servei complet pel que fa al Conseller de Seguretat:

 • Presentació davant l'administració (Conselleria de Transports i Ministeri de Foment) de tres Consellers de Seguretat i de la documentació requerida.
 • Redacció de l'Informe Anual del Conseller de Seguretat, així com la seva presentació davant les administracions.
 • Redacció de l'Informe d'accidents si s'escau; en el cas que, sota el criteri del Conseller de Seguretat o de l'autoritat competent, fos necessària la presència d'un dels tècnics, aquest es presentarà a les instal·lacions de l'empresa.
 • Resolució de dubtes via Internet o telèfon sobre qualsevol aclariment que necessitin pel que fa a la feina relacionada amb les mercaderies perilloses.

Servei clau en el pany

Assessorament continu i permanent: Ens encarreguem de l'estudi de la situació concreta i busquem la solució més adequada en funció de les seves condicions tècniques i econòmiques. 

 
A dalt