Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Grans clients
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Assessoria energètica

Li proposem diferents solucions d'eficiència energètica adaptades al món real amb terminis d'amortització inferiors a cinc anys

Què és l´eficiencia energètica?

Per eficiència energètica entenem la introducció d'aquelles solucions tecnològiques que, per a un mateix volum de producció o condicions de confort, redueixen el consum d'energia i les emissions de CO2.

Beneficis per a la seva empresa

Una gestió eficient de l'energia que consumeix li proporcionarà:

 • Una reducció significativa de la seva factura energètica i una millora del seu compte de resultats.
 • Un increment de la seva competitivitat i un reforçament del posicionament davant dels seus clients.
 • Una reducció dels gasos d'efecte hivernacle.
 • Un ús més racional de l'energia.

Sol•licitar contacte
Diagnòstic energètic

Si voleu més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacte

Estudis d´eficiència energètica

Una gestió eficient de l'energia que consumeix li proporcionarà:

 • Diagnòstic energètic: Aquest estudi li permetrà obtenir una visió general de la situació energètica de les seves instal·lacions que determini els punts on cal optimitzar el consum d'energia i implantar millores (paràmetres de subministrament elèctric, enllumenat, sistemes de climatització, calderes, aigües, etc).
 • Auditoria energètica: Aquest servei li ofereix una anàlisi detallada de la instal·lació, els diferents processos, el funcionament i els consums energètics per obtenir conclusions sobre les millores de rendiment possibles, una estimació dels estalvis energètics i econòmics, la inversió necessària i el període de retorn.
 • Termografia: Els estudis termogràfics constitueixen un servei de prevenció basat en la captació d'imatges tèrmiques que detecten elements en mal estat i fuites tèrmiques per evitar possibles accidents i millorar el rendiment i la vida útil dels equips.
 • Projectes de millora: Finalitzada l'auditoria i d'acord amb el que s'ha indicat en l'informe, li proposem la implantació (clau en el pany) de mesures correctores que poden ser de dues menes: actuacions a les instal·lacions actuals i disseny de noves instal·lacions.

Sol•licitar contacte
Auditoria energètica

Si voleu més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacte

Solucions d`eficiència energètica

Li proposem diferents solucions d'eficiència energètica adaptades al món real amb terminis d'amortització inferiors a cinc anys:

 • Il·luminació exterior i interior: Mitjançant una il·luminació eficient podrà estalviar fins a un 50% en les despeses d'enllumenat.
 • Climatització: Amb la implantació de sistemes de climatització més eficients podrà aconseguir estalvis de fins al 30%.
 • Processos de producció tèrmica: Endesa li proposa les millors solucions per optimitzar el rendiment tèrmic de la seva instal·lació a través de la millora del procés de combustió, amb la qual cosa podrà aconseguir estalvis de fins al 20%.
 • Cogeneració: Sistema d'alta eficiència energètica basat en la producció simultània d'electricitat i energia tèrmica amb rendiments globals del 85%.
 • Recuperació de calor: L'emissió de fums conté gasos a diferents temperatures l'energia dels quals es pot aprofitar per a altres usos productius amb estalvis de fins el 20%.
 • Energia solar: L'energia solar tèrmica permet produir ACS, preescalfament d'ACI i climatització, la qual cosa pot suposar estalvis de fins al 70%.
 • Refrigeració: En reduir les pèrdues energètiques, millorar el rendiment i la velocitat dels motors podem assolir un estalvi de fins al 20%.
 • Variadors i motors d'alta eficiència: En modular la velocitat dels motors, els ventiladors, les bombes i els compressors es pot aconseguir un estalvi de fins al 30%.
 • Mobilitat sostenible: Endesa aposta pel vehicle elèctric amb estalvis d'energia de fins al 40% i pel GNV amb estalvis de fins al 25%.
 • Sistemes de gestió energètica: Sistema que permet gestionar de forma eficient el consum amb estalvis de fins al 20%.

Sol•licitar contacte
Termografia

Si voleu més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacte

Servei clau en el pany

 • Auditoria i termografia: Ens permet identificar accions concretes de millora. Amb les auditories calculem estalvis energètics i econòmics. Amb les termografies detectem fuites i, a més, millorem el rendiment i la vida útil dels seus equips.
 • Gestió i tramitació d'ajudes/subvencions: L'ajudem a aconseguir finançament per fer realitat els seus projectes.
 • Implantació de millores. Fase d'execució: Els nostres professionals s'encarreguen d'executar i supervisar tot el projecte fins al lliurament i la posada en marxa.
 • Modalitats de contractació: Li oferim diferents modalitats de contractació: Clau en el pany, estalvis garantits, estalvis compartits o venda d'energia final.
 • Servei de mesurament i verificació: Permet verificar que s'assoleixen els estalvis prevists abans de la implantació de les mesures detectades i permet controlar i monitoritzar la instal·lació per evitar consums no desitjats o pèrdues de rendiment en temps real.

Sol•licitar contacte
Projectes de millora

Si voleu més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacte