Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Grans clients
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Biogàs

El Biogàs és un combustible compost principalment per metà, la qual cosa li proporciona un elevat poder calorífic i permet que es pugui aprofitar en el sector industrial.

Què és una planta de biogàs?

El biogàs és un combustible format bàsicament per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2). El seu elevat contingut en metà li proporciona una elevada capacitat calorífica cosa que en permet l'ús a calderes i/o a motors de cogeneració, després de la depuració corresponent. L'ús del biogàs en motors de cogeneració permet obtenir electricitat i calor. L'electricitat, amb l'aprovació del Reial Decret 661/2007, pot lliurar-se a la xarxa elèctrica i rep una remuneració econòmica per part de la companyia elèctrica.

Per tant, una instal·lació de biogàs és una planta de tractament i valorització energètica de residus orgànics, amb productes d'electricitat en règim especial.

Benficis per a la seva empresa

 • Producció d'electricitat i calor d'una manera neta i sostenible.
 • Generació d'energia elèctrica camb garantia de compra.
 • Generació d'energia tèrmica que li permetrà cobrir la demanda de la seva instal·lació.
 • Gestió i valorització de residus.
 • Redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 • Protegeix el sòl, l'aigua i l'aire.
 • Quantitats inesgotables de matèria primera: El biogàs produeix ininterrompudament les 24 hores tots els dies de l'any.
 • Procés i tecnologia fiable: Més de 12.000 plantes en funcionament a Alemanya.

Aplicacions

 • Indústria El biogàs produït es pot aprofitar tant en una caldera com en un equip de cogeneració, amb la corresponent producció i venda d'energia elèctrica a la xarxa a través de residus orgànics de la indústria alimentària: sucreres, cerveseres, sucs, conserveres, residus orgànics de la indústria oliera o vinícola, residus d'escorxadors d'animals no aprofitables per a alimentació, indústria d'olis vegetals i carburants, etc.
 • Ramaderia: Obtenció del biogàs de matèries orgàniques com ara fem, residus d'herbes, collites, blat de moro, palla, etc.

Servei clau en el pany

El nostre equip expert s'ocupa de totes les fases del procés des de l'estudi preliminar fins a la construcció, inclòs el manteniment i l'optimització de la planta:

 • 1. Assessoria personalitzada: Assessorament personalitzat sobre la millor solució tècnica i econòmica.
 • 2. Projecte: Projecte d'enginyeria que garanteix les dimensions òptimes de la instal·lació.
 • 3. Instal·lació: Execució de la instal·lació, inclosa la compra d'equips i materials.
 • 4. Legalització.
 • 5. Posada en marxa: Verificació del funcionament correcte.

Sol•licitar contacte

Faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacte