Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Consulti els seus consums

Consulti els seus consums

Des de l'Oficina Online/Consums, pot consultar els seus consums. Seleccioni el contracte o grup de contractes que vulgui consultar i visualitzi el consum energètic per data i trams horaris.
 

Corbes de càrrega

 
Gràcies a aquest servei podrà planificar i gestionar l'electricitat consumida. Obtenir la informació que vol és molt senzill:
 
 • Seleccioni el contracte per al qual vol fer la consulta. Li recordem que aquest servei només està disponible per a contractes de Mercat Lliure i de Mitjana/Alta tensió.
 • Triï el tipus de gràfic que vol obtenir:
 • Informació sobre l'energia consumida
 • Informació sobre la potència
 • I com mostrar la informació: diària, horària o quartohorària.
 • I finalment, el període de temps per al qual vol obtenir la informació.
Tots els consums reflectits corresponen a consums facturats.
Se li mostrarà la informació en format “.txt " i ".xls” amb les dades de consums i potències.
 
El servei de corbes de càrrega li ofereix molts avantatges:
 
 • Control diari, setmanal o mensual del consum d'energia.
 • Optimització del consum segons els excessos de potència registrats.
 • Realitzar una planificació de despeses en funció dels consums.

Introduir lectura

 
Des de l'Oficina Online pot comunicar-nos vostè mateix la lectura del seu comptador.

Recordi que no pot ser inferior a l'última lectura realitzada, que es pot consultar a la factura corresponent.

Per tal que les dades que ens aporti siguin aprofitables i se li pugui facturar en conseqüència, ha de tenir en compte els terminis següents:
 
 • Si la seva última lectura és real, ha d'introduir la lectura dins del termini de 10 dies laborables anteriors al següent període de facturació.
 • Si, per algun motiu, el lector no ha pogut prendre la lectura real del seu comptador, disposarà de 60 dies per facilitar-nos-la. Superat aquest termini, li facturarem sobre la base de lectura estimada.
Per informar de la lectura n'hi ha prou d'omplir un senzill formulari amb les dades següents:
 
 • Data de la lectura
 • Introduir la nova lectura (a kWh)
 
A dalt