Gestioni online

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Gestioni online

Registri's a l'Oficina Online

Registro Offline

Des de l'Oficina Online d'Endesa podrà dur a terme les operacions més habituals amb els seus contractes i factures.

Factura electrònica

Factura Endesa

Doni's d'alta en el servei de facturació electrònica i gaudeixi de tots els seus avantatges.

Gestioni les seves factures

Gestione sus facturas

Gestioni d'una manera fàcil i còmoda totes les factures dels contractes que tingui associats.

Gestió d'usuaris

Gestión de usuarios

A través d'aquesta funcionalitat podràs gestionar els usuaris de grup empresarial

A dalt