Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Pla de sostenibilitat Endesa

Pla de sostenibilitat Endesa

Endesa té set compromisos per a un desenvolupament sostenible que estan plenament integrats en l'estratègia de la companyia i són congruents amb els seus valors, amb la missió i amb la visió del projecte empresarial.

 • Compromís amb els nostres clients

  La vocació d'Endesa està dirigida a la recerca permanent de l'excel·lència en l'atenció als nostres clients i al nostre compromís amb ells i les seves necessitats.

  Endesa ha reforçat el compromís amb els seus clients a través de diverses accions, com el Pla de Qualitat 2009, amb l'objectiu d'arribar a un nivell d'excel·lència en l'atenció comercial, i va consolidar la seva línia de productes i Serveis de Valor Afegit (PSVA) adaptant-se als requeriments del nou entorn de mercat.

 • Compromís amb la nostra gent

  Endesa és conscient que, per tal que el seu projecte empresarial sigui un èxit, és imprescindible tenir en compte les aspiracions dels seus empleats i promoure la seva adhesió entusiasta a aquest projecte.

  Entre les actuacions fetes en l'àmbit de seguretat i salut laboral, cal destacar l'obtenció per part d'Endesa Generació i Endesa Distribució, de la identificació OHSAS 18001, la formació de líders en salut ocupacional, i els programes de capacitació, actualització i difusió de polítiques i programes de salut, entre altres.

 • Compromís amb el bon govern: ètica i transparència

  Considerem que l'honestedat i la integritat són valors essencials de la nostra empresa que han de guiar el nostre comportament.

  La companyia ha desenvolupat diversos programes per reforçar l'aplicació de les seves normes d'integritat corporativa, que són l'Estatut de l'Alta Direcció, l'Estatut del Directiu i el Codi de Conducta dels empleats.

 • Compromís amb els nostres inversors

  Estem fermament compromesos amb l'objectiu d'incrementar el valor de l'empresa i proporcionar rendibilitat als nostres accionistes en el marc de relacions basades en principis de lleialtat i transparència.

  Endesa es va situar en setena posició en el rànquing d'empresa amb millors relacions amb inversors del sector d'empreses de serveis públics fet per l'Estudi Benchmark 2009 de Relacions amb Inversors.  

 • Compromís amb el medi ambient

  La preservació del medi ambient és un criteri permanent integrat en la gestió de la nostra empresa i en la nostra presa de decisions.

  En aquest terreny, la nostra empresa és conscient de la necessitat que l'ús dels recursos naturals es faci sobre la base de garantir el desenvolupament de les generacions futures, especialment pel que fa al problema global de les emissions contaminants. Prova d'això és que ha convertit la seva política de desenvolupament de transport sostenible, basada en el vehicle elèctric i en el gas natural vehicular, en un dels pilars del seu Pla Estratègic de Sostenibilitat 2008-2012.

 • Compromís amb la tecnologia i la innovació

  Som conscients que utilitzem recursos naturals molt valuosos i que els processos industrials propis de les nostres activitats comporten efectes inevitables sobre l'entorn.

  Per això, mirem d'utilitzar les tecnologies més netes i eficients disponibles i orientem la nostra capacitat d'investigació i innovació tecnològica a la reducció d'aquests efectes a escala local i global, i a l'obtenció de millores en estalvi energètic.

  Endesa ha reforçat les seves activitats d'innovació tecnològica a través de diverses accions, entre elles l'elaboració del Pla Tecnològic 2009-2014, el projecte tecnològic SmartCity, l'impuls de la telegestió i els comptadors intel·ligents, i les iniciatives relacionades amb el vehicle elèctric o els projectes Store i Zenit Verd.

 • Compromís amb la societat: Els nostres col·laboradors

  A Endesa som conscients que el subministrament energètic és bàsic per al desenvolupament i benestar de la comunitat.

  Amb la finalitat d'estendre els nostres compromisos de sostenibilitat a la cadena d'aprovisionaments, Endesa va dur a terme, entre altres actuacions, el llançament del Sistema de Certificació de Proveïdors, la revisió de les Condicions Generals de Contractació, la comunicació als proveïdors estratègics de compromís d'Endesa amb el Pacte Mundial de Les Nacions Unides i l'extensió dels principis del Codi de Conducta a la cadena de subministrament.

A dalt