Endesa a Europa

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Endesa a Europa

Fri Jul 18 09:59:48 CEST 2014

L'any 2000 Endesa Energia va iniciar les activitats comercials en els principals mercats liberalitzats d'Europa i actualment subministra energia a clients a Alemanya, Andorra, Espanya, Franca i Portugal. La gestio i coordinacio europea dels clients en aquests paisos es duu a terme per mitja de la Direccio de Clients Internacionals.

El 2006 el posicionament d'Endesa Energia ha progressat de manera considerable en els principals mercats electrics liberalitzats europeus i ha arribat a una cartera superior a 5,5 bilions de watts l'hora a Alemanya, Andorra, Franca i Portugal, fet que suposa un increment de mes del 20% respecte a l'any anterior.

Endesa Energia es una de les principals electriques europees a gestionar operacions comercials en mercats energetics liberalitzats i la seva estrategia esta dirigida fonamentalment a proporcionar una solucio global de subministrament als paisos on es present.

Endesa Energia va tancar l'any 2006 com a empresa lider de comercialitzacio tant a Espanya com a Portugal, amb una quota de comercialitzacio superior al 60% a tots dos paisos. D'altra banda, Endesa Energia ha consolidat el seu posicionament en els mercats d'Alemanya, Andorra i Franca, amb una cartera superior a 2,6 bilions de watts l'hora.

Finalment, Endesa Energia aposta el 2007 per iniciar activitats comercials al Benelux per tal de donar resposta a la gestio conjunta amb caracter internacional dels principals grups industrials d'Europa.

Dades de contacte de la Direcció de Clients Internacionals (seu central a Madrid):

Endesa Energía
Direcció de Clients Internacionals
C/ Ribera del Loira 60. Planta 2B
28042 Madrid - España
e-mail: ggccinternacional@endesa.es

Als llocs web de cada pais hi trobara una descripcio amplia de les ofertes i dels serveis que proposem.
Dades de contacte de les oficines europees:

Alemanya
Endesa Energía Niederlassung Deutschland
Eschersheimer Landstrasse 44
60322 Frankfurt
Tel: +49 (0) 69 71 91 68 60
Fax: +49 (0) 69 71 91 68 80
e-mail: info@endesa.de
web: http://www.endesa.de/

Benelux
Endesa Energía
Herengracht 471-1
1017 BS Amsterdam
Tel: +31 20 344 5950
Fax: +31 20 344 5959
e-mail: info@endesaenergia.nl
web: http://www.endesaenergia.nl

França
Endesa Energía SA
3, rue La Böetie
75008 París
Tel: +33 1 44 71 07 57
Fax: +33 1 44 71 08 38
e-mail: info@endesa.fr
web: http://www.endesa.fr/
Portugal
Endesa Energía
Rua Domingos Sequeira 105
4050-232 Oporto
Tel: +351 21 110 27 00
Fax: +351 21 110 27 27
web: http://www.endesa.pt/
 
A dalt