Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Línies de negoci

Línies de negoci

Electricitat


A nivell elèctric, Endesa participa des dels seus inicis en les activitats de Generació i Distribució. Des del 1999, participa també de la Comercialització d'electricitat, on manté un sòlid lideratge al mercat espanyol.
 
 
 

Gas


Endesa també està present en altres sectors energètics com el del gas, que complementen el seu perfil com a empresa energètica i, en aquest sentit, ocupa una posició cada vegada més consolidada en el subministrament de gas als mercat regulat i al mercat liberalitzat d'Espanya.

 

Cogeneració i Renovables


Endesa impulsa notablement el sector de les energies renovables i la cogeneració. Prova d'això són les importants inversions fetes en aquest tipus d'energia, que queden avalades pel parc de producció d'Espanya i Portugal, que ja supera àmpliament els 3.500 GWh.
 
A dalt