Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Acció social

Acció social

Endesa considera un element inseparable de la seva tasca empresarial contribuir de manera activa al desenvolupament de les comunitats i entorns en què porta a terme activitats. Per a això, posa en marxa projectes socials de tipus molt diversos que potencien l'arrelament territorial, acosten l'empresa als seus grups d'interès i integren les seves demandes.
 
Les iniciatives d'Endesa es poden agrupar en sis categories: accés a l'energia; educació i formació; medi ambient i biodiversitat; desenvolupament social i qualitat de vida; voluntariat i accions puntuals d'ajuda humanitària.
 

Accés a l'energia

Aquesta categoria es correspon amb el programa Enabling Electricity, liderat per Enel i al qual Endesa hi fa una aportació rellevant de valor per contribuir a la creació d'infraestructures, la reducció de barreres físiques i econòmiques, l'eficiència energètica i la formació relacionada amb l'energia.

Educació i formació

 
Un dels projectes més rellevants en l'àmbit de l'educació és Endesa Educa, un programa de formació dirigit a estudiants espanyols per a l'ús eficient i racional de l'energia. En el seu desenvolupament, es faciliten als centres docents activitats educatives relacionades amb els recursos energètics perquè els alumnes prenguin consciència del seu valor i la incidència en la qualitat de vida.
En el camp de la formació és la Fundació Endesa la que, des de l'any 2010, gestiona els projectes dirigits a millorar l'ocupabilitat de joves d'escassos recursos i en risc d'exclusió. Aquests programes s'orienten a la formació professional directament lligada al negoci d'Endesa, el sector elèctric.
 

Medi ambient i biodiversitat

 
Aquesta àrea d'actuació emmarca projectes socials de caràcter voluntari que potencien la divulgació, conservació, regeneració i millora del medi ambient en general, i de la biodiversitat en particular.
 
 
A Espanya destaca el conveni signat des de l'any 2012 amb la Fundación Oso Pardo per a la divulgació de l'educació ambiental, que facilita la coexistència d'una població viable d'óssos amb el desenvolupament social i econòmic de la zona. A més, Endesa ha signat convenis amb diferents associacions per protegir espècies en perill d'extinció.
També s'han dut a terme diferents projectes de millora d'espais naturals, com la restauració de terrenys miners, la presència en Parcs Naturals i zones protegides, la producció agropecuària en terrenys recuperats, projectes de conservació i estudi d'espècies naturals, etc.
Més informació sobre els projectes de conservació de la biodiversitat:www.endesabiodiversidad.com
 

Desenvolupament social i qualitat de vida

 
Endesa entén que la millor manera d'ajudar al desenvolupament de les comunitats és donant suport a la seva formació en mitjans de vida que els garanteixin el seu desenvolupament socioeconòmic i el creixement i implantació d'un teixit empresarial i productiu.
El projecte Impulsant pimes és una iniciativa de col·laboració pública i privada no lucrativa de suport a empresaris de petites i mitjanes empreses a Espanya, a través de trobades gratuïtes durant les quals s'imparteixen diverses temàtiques, com ara finançament, innovació, internacionalització o eficiència energètica.

Voluntariat corporatiu

 
Aportació voluntària, no remunerada i estructurada que realitzen els empleats de l'empresa, a iniciativa pròpia o propiciada per aquesta, en forma d'activitats, contribucions o habilitats, per al benefici d'altres. Actua com un catalitzador dels projectes socials que incrementa la proximitat i la involucració de l'empresa amb els seus grups d'interès i aporta desenvolupament i compromís als participants.
Un exemple és el Projecte Créixer+, un projecte de mentoring i coaching a Espanya per a joves en risc d'exclusió social, en el qual els empleats de la companyia acompanyen i assessoren joves per millorar la seva ocupabilitat i fomentar la seva inclusió social i laboral.

Ajuda humanitària

 
Ajuda humanitària
 
Són accions globals, puntuals i en resposta a catàstrofes. L'any 2013, per exemple, es va fer una aportació econòmica a través de la Fundació Endesa per ajudar els damnificats pel tifó Haiyan a les Filipines.
 
 
Anar a EL NOSTRE COMPROMÍS (Repte de l'arrelament local)
A dalt