Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Grans clients
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Recuperació de calor

La recuperació de calor és el reaprofitament de l'energia tèrmica que es perd en els processos de producció.

Què és la recuperació de calor?

És el reaprofitament de l'energia tèrmica que es perd en els processos de producció. Les principals fonts de dissipació de calor són les xemeneies de gasos calents, les descàrregues d'aigua calenta i els condensats. La calor es pot aprofitar:

 • En el mateix procés on es perd.
 • En altres processos de la mateixa fàbrica.
 • En altres fàbriques adjacents.

Beneficis per a la seva empresa

 • Estalvi d'energia: L'emissió de fums conté gasos a diferents temperatures l'energia dels quals es pot aprofitar per a altres usos productius amb un estalvi de fins al 20%.
 • Millores en la qualitat del producte: Millorem l'eficiència i la productivitat.
 • Ràpida amortització de la inversió: "Paybacks" inferiors a 4 o 5 anys en la gran majoria dels casos.
 • No interfereix en el procés industrial existent: Aconseguim que l'aire circuli de forma segura i eficient.
 • Reducció de les emissions de CO2: Reduïm el volum d'aire emès a l'atmosfera.
 • Disminució dels costos operatius i de manteniment.
 • Compliment de la normativa vigent sobre emissions de COV.

Aplicacions Seccions potencials

 • Càrnies (rentat, incineració, calderes, aigua de processos).
 • Fleques (forns).
 • Ceràmiques (forns i assecadors).
 • Automoció (RTO, forns de pintura).
 • Metal·lúrgic (forns).
 • Tèxtil (yankees, tintura, rentat, RAM).
 • Metalgràfic (forns, envernissadores).
 • Vidre (forns, estabilitzadors).

Procés de producció que normalment utilitza quantitats importants d'aire per als seus processos. Aire que, una vegada tractat tèrmicament i utilitzat en el procés corresponent, s'extreu i s'emet a l'exterior amb un nivell energètic "aprofitable" alt.

 • Aplicacions d'assecat de fustes.
 • Processament d'aliments per a animals.
 • Laboratoris farmacèutics.
 • Processos químics.
 • Hospitals.
 • Pavellons quirúrgics.
 • Navilieres.
 • Calefaccions.
 • Sistemes de fred.
 • Incineradores.

Altres aplicacions

També podem considerar altres aplicacions, com ara fums de xemeneia, forns etc., en què es podria aprofitar un cert nivell energètic d'evacuació tant per preescalfar l'aire necessari per a combustió amb l'estalvi corresponent de combustible com per a altres necessitats paral·leles.

Servei clau en el pany

 • 1. Assessoria: Assessorament personalitzat sobre la millor solució tant tècnica com econòmica.
 • 2. Gestió d'ajudes: Tramitació de subvencions i ajudes disponibles.
 • 3. Projecte: Projecte d'enginyeria. Garantim que la instal·lació té les dimensions òptimes.
 • 4. Posada en marxa: Verificació del funcionament correcte.
 • 5. Manteniment: Preventiu i correctiu.

Sol•licitar contacte

Faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacte