Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Hogares y Negocios (CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Accessibilitat

Accessibilitat

El nostre web, ara més accessible

Aquest web s'ha dissenyat i programat seguint les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, que fan possible el seu ús per tota mena d'usuaris, inclosos els que pateixen algun tipus de discapacitat.
Entre els punts que s'han tingut en compte en l'àmbit de l'accessibilitat del site, destaquem els següents:
 
 • de la destinació dels enllaços o hipervincles: els enllaços ofereixen detalls de la funció o la destinació de l'hipervincle i la informació es mostrarà en una finestra nova.

 • Jerarquització dels continguts: les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, es jerarquitzen els continguts i es facilita la seva comprensió.

 • Ajudes tècniques per a la lectura de taules de dades: les taules de dades tenen identificadors de capçaleres i altres ajudes tècniques per facilitar la interpretació de les dades pels lectors de pantalla.

 • Escalat en pantalla dels elements del portal: Permet la selecció de la mida de les fonts per fer més fàcil la lectura en pantalla i aplica un escalat a la pantalla del site i tots els seus elements. Això no s’aplica al servei d’infoEnergía accessible des de l’àrea client.

 • Degradació correcta del site sense full d'estils: En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.

 • Navegació sense JavaScript: És possible navegar fins i tot si JavaScript està desactivat. Igualment, el sistema de menús es mostrarà desplegat i els enllaços seran perfectament accessibles. Això no s’aplica al servei d’infoEnergía accessible des de l’àrea client.
 
Jerarquització de la informació/Capçaleres
 
Les pàgines estan estructurades amb encapçalaments que jerarquitzen els continguts i faciliten la comprensió.
 

Tecnologia aplicada
 
 • Compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell AA. Pautes de Contingut Accessible a Web 1.0 Segell de validació de nivell Doble-A de Conformitat amb les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0.

 
 • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els fulls d'estil en cascada, nivell 2 (CSS2). S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.

 
 • S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.

 

Navegadors que no suporten CSS, JavaScript
 
En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.
A més, és possible navegar sense cap dificultat encara que es tingui JavaScript activat. Igualment, el sistema de menús es mostrarà desplegat i els enllaços seran perfectament accessibles. En el cas d’infoEnergía, servei accessible des de l’àrea privada, no es podrà veure alguns continguts.
 
 
Taules de dades
 
Les taules de dades tenen identificadors de capçaleres i altres ajudes tècniques per facilitar la interpretació de les dades pels lectors de pantalla (etiquetatge thead, tbody, th, td i atributs id per identificar les capçaleres).
 

Enllaços
 
Els enllaços del portal incorporen un aclariment sobre la seva destinació i aporten informació sobre si es desplegaran a una nova finestra.
Escalat en pantalla i selecció de la mida de la font.
Permet la selecció de la mida de les fonts per fer més fàcil la lectura en pantalla i aplica un escalat a la pantalla del site i tots els seus elements. Això no s’aplica al servei d’infoEnergía, accessible des de l’àrea client.
 
 
Excepcions
 
Encara que gran part dels continguts d'Endesaonline són accessibles, actualment pots trobar dificultats d'accés en algunes àrees del nostre portal, que seran accessibles en un futur pròxim:
 
 • L'Oficina Online (incloent-hi la demostració).
 • Els documents en format PDF anteriors al 20 de març del 2007.
 • infoEnergía: encara que gairebé tots els continguts del servei són accessibles, hi pot haver alguna dificultat d’accés en gràfiques comparatives de consum.

Aquestes dificultats se solucionaran properament.

Compatibilitat amb navegadors

En general, Endesa Clientes és compatible amb la versió actual i les principals versions anteriors de Chrome, Firefox, Internet Explorer i Safari.

Independentment del navegador facis servir, has d’activar sempre les cookies per utilitzar Endesa Clientes. Si el navegador és compatible amb JavaScript, també cal que l’habilitis.
 
 
A dalt