Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Sistema arbitral de consum

Què és el Sistema Arbitral de Consum?

El Sistema Arbitral de Consum és un servei públic per resoldre conflictes entre consumidors i empreses de manera voluntària, gratuïta, ràpida i sense haver d'acudir als tribunals ordinaris.

Quines reclamacions es poden resoldre a través del Sistema Arbitral de Consum?

Reclamacions de consumidors domèstics presentades pel titular del contracte, sempre que:

  • Tinguin a veure amb la contractació, la facturació, el cobrament o l'atenció rebuda per part de la companyia comercialitzadora.
  • La reclamació hagi estat presentada prèviament davant el servei d'Atenció al Client d'Endesa i no hagi rebut resposta en el termini d'1 mes (o que, en el cas d'haver rebut resposta, no hagi satisfet les expectatives del client).

No podran ser objecte del Sistema Arbitral de Consum:

  • Els assumptes que depenguin de la companyia distribuïdora: lectura de comptadors, extensió de xarxa/concessió d'accessos, inspecció, qualitat de subministrament (incloent-ne la continuïtat o interrupció) i possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
  • Les qüestions sobre les quals ja existeixi resolució judicial ferma i definitiva.
  • Les qüestions en les quals, segons la legislació vigent, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.

Si ho desitges, pots sol·licitar un arbitratge per a la teva reclamació a través de les Juntes Arbitrals següents a les quals Endesa està adherida: