Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Electricitat i gas per a casa teva

Endesa - Llum, gas, persones

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Sistema arbitral de consum

Sistema arbitral de consum

El sistema arbitral de consum és una via de resolució de conflictes que permet al consumidor i a l'empresa resoldre les controvèrsies sense despeses i sense necessitat d'anar als tribunals ordinaris.
 
Les comunitats autònomes amb les quals Endesa té acords de resolució extrajudicial són Andalusia, Aragó i Catalunya.
 
Quines reclamacions a Endesa es poden resoldre a través del sistema arbitral?
 
Totes les que presenti el titular del contracte, sempre que:
 
 • Tinguin a veure amb la contractació, la facturació, el cobrament i/o l'atenció rebuda per part de la companya comercialitzadora. *En el cas d'Aragó, només les referents al subministrament elèctric i quan l'empresa sigui Endesa Energía XXI (la comercialitzadora de referència d'Endesa, és a dir, la que ofereix la tarifa regulada PVPC).    
 • La reclamació s’hagi presentat prèviament al servei d’Atenció al client d’Endesa i no hagi rebut resposta en el termini d'1 mes o, si havent rebut resposta per part d'Endesa, el client no està conforme.
 • L’import màxim de la reclamació sigui de 600 €. *En el cas d'Aragó, no hi ha límit.  
   
No podran ser objecte del sistema arbitral de consum:
 
 • Els assumptes que depenguin de la companyia distribuïdora: lectura de comptadors, extensió de xarxa/concessió d'accessos, inspecció, qualitat de subministrament (incloent la seva continuïtat o interrupció) i possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
 • Les qüestions sobre les que hi hagi resolució judicial ferma i definitiva.
 • Les qüestions en les quals, segons la legislació vigent, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.
 • L'import de la reclamació excedeixi 600 €. *En el cas d'Aragó, no hi ha límit (si no supera els 300€ es designa un àrbitre únic; si els supera, un col·legi arbitral). 
 
Si ho desitges, pots sol·licitar un arbitratge per a la teva reclamació: 

 

 
A dalt