Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Sistema arbitral de consum

Sistema arbitral de consum

El sistema arbitral de consum és una via de resolució de conflictes que permet al consumidor i a l'empresa resoldre les controvèrsies sense despeses i sense necessitat d'anar als tribunals ordinaris.
 
Les comunitats autònomes amb les quals Endesa té acords de resolució extrajudicial són Andalusia, Aragó i Catalunya.
 
Quines reclamacions a Endesa es poden resoldre a través del sistema arbitral?
 
Totes les que presenti el titular del contracte, sempre que:
 
  • Tinguin a veure amb la contractació, la facturació, el cobrament i/o l'atenció rebuda per part de la companya comercialitzadora. *En el cas d'Aragó, només les referents al subministrament elèctric i quan l'empresa sigui Endesa Energía XXI (la comercialitzadora de referència d'Endesa, és a dir, la que ofereix la tarifa regulada PVPC).    
  • La reclamació s’hagi presentat prèviament al servei d’Atenció al client d’Endesa i no hagi rebut resposta en el termini d'1 mes o, si havent rebut resposta per part d'Endesa, el client no està conforme.
  • L’import màxim de la reclamació sigui de 600 €. *En el cas d'Aragó, no hi ha límit.  
     
No podran ser objecte del sistema arbitral de consum:
 
  • Els assumptes que depenguin de la companyia distribuïdora: lectura de comptadors, extensió de xarxa/concessió d'accessos, inspecció, qualitat de subministrament (incloent la seva continuïtat o interrupció) i possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
  • Les qüestions sobre les que hi hagi resolució judicial ferma i definitiva.
  • Les qüestions en les quals, segons la legislació vigent, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.
  • L'import de la reclamació excedeixi 600 €. *En el cas d'Aragó, no hi ha límit (si no supera els 300€ es designa un àrbitre únic; si els supera, un col·legi arbitral). 
 
Si ho desitges, pots sol·licitar un arbitratge per a la teva reclamació: 

 

 
A dalt