Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Drets i obligacions

Defensa els teus drets, coneix les teves obligacions.

Donar d'alta un subministrament energètic implica uns drets per al consumidor i també unes obligacions. Aquí te’ls donem a conèixer.

Drets del consumidor

 • Rebre assessorament sobre les tarifes i potències més adequades en el moment de la contractació, així com un assessorament sobre la resta de condicions del contracte.
 • Rebre el subministrament de manera contínua.
 • Una facturació en funció del consum real realitzat.
 • Fer arribar la seva disconformidad sobre un assumpte determinat.

Obligacions per al consumidor

 • Ser titular del contracte de subministrament, perquè aquest és personal i el seu titular haurà de ser l'efectiu usuari de l'energia.
 • Assegurar que la potència realment utilitzada no excedeixi de la contractada sense perjudici de l'obligació d'instal·lar l'Interruptor de Control de Potència a la seva llar.
 • Disponer de sistemes de protecció a la instal·lació elèctrica de la seva llar o receptores per impedir els efectes de sobreintensitats i sobretensions.
 • Mantenir, conservar i fer un bon ús de la seva instal·lació i dels equips de mesura i control.