Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Nova normativa sobre el cost de comercialització PVPC

buit

 

El Tribunal Suprem ha decidit anul·lar el RD 216/2014, per la qual cosa canvia el cost de comercialització de la tarifa regulada (PVPC). Aquest canvi implica la regularització a les factures elèctriques emeses entre abril 2014-desembre 2016.

Què és el cost de comercialització?

És un import establert per Llei  que afecta a la tarifa regulada (PVPC).

Cobreix els costos d'atenció al client, contractació i gestió de factures de les comercialitzadores de referència.

Inclòs dins del terme de potència de la tarifa regulada (PVPC), suposa aproximadament un 3% del total de la factura per a un client mitjà.

Per què canvia?

Perquè, després d'un informe de la CNMC, el Tribunal Suprem va dictaminar que el cost de comercialització de la tarifa PVPC ha d'establir-se a partir d'un mètode de càlcul que abans no existia.

El Govern estableix una nova norma per fixar el cost, amb el següent resultat:

  • en el concepte de potència: l'import del cost de comercialització es redueix de 4 euros a 3 euros per kW a l'any.
  • en el concepte de consum: s'inclou un nou cost de comercialització (0,000825€/kWh més un import que calcula la Xarxa Elèctrica d'Espanya per a cada hora).

A qui i com afecta?

Dels dos grans mercats elèctrics, tan sols afecta el mercat regulat: és a dir, clients amb la tarifa regulada (PVPC) o amb el Bo Social.

Aquests canvis no afecten als clients del mercat lliure.

Els canvis consisteixen en:

  • es redueix l'import inclòs en el concepte de potència i s'afegeix un nou import en el concepte de consum.
  • es podrà tornar a calcular de forma retroactiva aquest concepte des d'abril de 2014 a desembre de 2016 en una única factura.

Així es veu a la teva factura

Regularitzacio en facturas Endesa

4 respostes per 4 preguntes

1. Per què em regularitzen?

Perquè el cost de comercialització de la tarifa regulada (PVPC) ha canviat i la normativa (RD 469/2016) habilita a les comercialitzadores de referència la regularització de les factures del període comprès entre abril de 2014 i desembre de 2016.

2.A qui afecta?

A tots els clients que estaven al mercat regulat (tarifa PVPC i Bo Social) entre l’abril de 2014 i desembre de 2016.

No afecta de cap manera als clients del mercat lliure.

3. En què consisteix la regularització?

En tornar a calcular el cost de comercialització de la tarifa regulada (PVPC) segons la nova normativa per al període abril 2014-desembre 2016. Aquesta regularització es farà una sola vegada i en una sola factura.

4. Si ja no sóc client d'Endesa, per què em regularitzen?

Perquè vas ser client d'Endesa en algun moment entre l’abril 2014 i desembre 2016.

Tens dubtes? Contacti'ns

A dalt