Què és l'energia elèctrica i com es genera

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Què és l'energia elèctrica i com es genera

15.07.2014
l'energia elèctrica

Contingut ofert per

 

Encendre un ordinador, il·luminar la nostra casa o mantenir frescos els aliments del nostre frigorífic, són accions quotidianes que podem fer gràcies a l'energia elèctrica. Aquesta forma de energia és la més utilitzada per l'ésser humà en la seva rutina diària, però, sabem què és, d'on prové i com es genera l'energia elèctrica?

L'energia elèctrica és causada pel moviment de les càrregues elèctriques (electrons positius i negatius) a l'interior de materials conductors. És a dir, cada vegada que s’acciona l'interruptor de la nostra llum, es tanca un circuit elèctric i es genera el moviment d'electrons a través de cables metàl·lics, com el coure. A més del metall, perquè existeixi aquest transport i es pugui encendre una bombeta, és necessari un generador o una pila que impulsi el moviment dels electrons en un sentit determinat.

l'energia elèctricaSeguint el principi de conservació de l'energia, el qual indica que l’energia no es crea ni es destrueix, només es transforma d'unes formes en altres, s'explica que l'energia elèctrica es pugui convertir en energia lluminosa, mecànica i tèrmica. A això s'ha d'afegir la facilitat amb què es genera i es transporta. No obstant, i tot i ser una de les energies més utilitzades per l'ésser humà a causa de la seva aplicació en una diversa varietat de productes i aparells quotidians, aquesta energia té la dificultat d'emmagatzemar l'electricitat. Aquest inconvenient fa que l'oferta hagi de ser igual a la demanda. Com a conseqüència, és necessari ja no només una coordinació en la producció d'energia elèctrica, sinó també entre les decisions que es prenguin per realitzar una inversió en la generació i el transport de dit bé.

Com es genera l'energia elèctrica?

1. Generació. L'energia elèctrica s'obté a les centrals de generació, les quals estan determinades per la font d'energia que s'utilitza per moure el motor. Al seu torn, aquestes fonts d'energies poden ser renovables o no. En el grup de les renovables es troben les centrals hidràuliques (fan ús de la força mecànica de l'aigua), eòliques (vent), solars (sol) i de biomassa (crema de compostos orgànics de la naturalesa com a combustible). Cada una d'aquestes fonts indicades es poden regenerar de manera natural o artificial.

Davant d'aquestes últimes, es troben les centrals que utilitzen fonts d'energia que no són renovables. És a dir, aquelles que tenen un ús il·limitat al planeta i amb una velocitat de consum més gran que la de la seva regeneració. En aquesta segona formació s'agrupen les centrals tèrmiques (es produeix electricitat a partir d'uns recursos limitats com el carbó, el petroli, el gas natural i altres combustibles fòssils) i les nuclears (a través de fissió i fusió nuclear).

2. Transmissió. Un cop generada l'energia elèctrica mitjançant alguna de les tècniques precedents, es procedeix a la fase de transmissió. Per a això, s'envia l'energia a les subestacions ubicades a les centrals generadores per mitjà de línies de transmissió, les quals poden estar elevades (si es troben en torres de sustentació) o subterrànies. Aquestes línies d'alta tensió transmeten grans quantitats d'energia i es despleguen al llarg de distàncies considerables.

3. Distribució. L'últim pas abans d'obtenir l'electricitat a les llars és el que correspon a la distribució. Aquest sistema de subministrament elèctric té com a funció proveir d'energia des de la subestació de distribució fins als usuaris finals.

 

Problemes mediambientals

Avui dia, els transports, supermercats, empreses, indústries i la major part de les llars del món depenen del subministrament d'energia elèctrica. No obstant, satisfer aquesta demanda global està començant a passar factura al medi ambient del planeta. La generació d'energia elèctrica se segueix obtenint, en gran mesura, mitjançant la crema de combustibles fòssils (petroli, gas i carbó). Aquesta combustió està expulsant a l'atmosfera gasos contaminants, com el diòxid de carboni, el qual és considerat per molts científics com el responsable del reescalfament de la Terra. En aquest mateix grup de fonts d'energies no renovables es troben les centrals nuclears, les quals segueixen generant gran preocupació per l'emmagatzematge a llarg termini dels seus residus, així com per la possibilitat que es produeixin accidents que comportin l'alliberament d'agents radioactius a l'entorn. Exemples com el de Chernóbil (Ucraïna) i Fukushima (Japó) posen el crit d'alarma sobre les greus conseqüències que poden tenir per al medi ambient i la societat. En aquest sentit, cada vegada és més freqüent que els governs de diferents països comencin a apostar pel desenvolupament d'energies renovables com l'eòlica i la solar.
vacío

 

Més articles-Al portal d'eficiència energètica d'Endesa-

 

energia hidràulica
La caiguda d'aigua des de certa altura mitjançant recursos naturals o la construcció de preses és el que es coneix com a energia hidràulica. Descobreix com funcionen les centrals hidroelèctriques i com aprofiten aquesta energia.
 
l'energia renovable
L'alternativa més neta per al medi ambient està en l'energia renovable. Parlem de cada un dels diferents tipus d'energies renovables que existeixen a dia d'avui. 
 
l'energia mareomotriu
Sabies que l'energia mareomotriu s'encarrega de generar energia a partir del moviment dels corrents marins? A partir d'un senzill mecanisme aconsegueix produir una de les energies més netes i renovables que existeixen.
 
 
 
 
A dalt