Facturació bimestral per a potències inferiors a 15 kW

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Facturació bimestral per a potències inferiors a 15 kW

Mon Jul 07 12:56:12 CEST 2014
El Reial Decret del 1718/2012 de 28 de desembre estableix el nou procediment per realitzar la lectura i la facturació i introdueix la facturació bimestral amb lectures reals a tots aquells subministraments d'energia de baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.
 
A la pràctica, això significa que a partir de l'1 d'abril del 2013 la facturació es farà cada 2 mesos (bimestral) i basada en les lectures reals dels teus consums, per tant, d'aquesta manera, s'eliminen les estimacions sobre el consum a les factures.
 
A qui afecta la facturació bimestral?
 
Aquesta mesura afecta els clients que tenen contracte a la Comercialitzadora de referència.
 
Els clients que tenen contractada la Tarifa de Mercat Lliure (ML) a Endesa Energía XXI, gaudeixen de la facturació bimestral des de la signatura del seu contracte.
 
En resum:
 
  • A partir de l'1 d'abril del 2013, els clients a la Comercialitzadora de Referència se'ls va començar a facturar cada 2 mesos (bimestral) i el consum facturat és el resultat de lectures reals. L'excepció són els clients amb comptador de Telegestió amb la telemesura habilitada. Conèixer més sobre la tarifa regulada amb telegestió.
  • Als clients amb tarifa de Mercat Lliure se'ls factura cada 2 mesos (bimestral) i el consum facturat és el resultat de lectures reals.
 
Quan entra en vigor la facturació bimestral?
La facturació bimestral es va començar a emetre a partir de l'1 d'abril del 2013, tot i que el Reial Decret del 1718/2012 de 28 de desembre es va publicar el 15 de gener del 2013
 
A dalt