Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Últimes tarifes regulades de llum i gas

Preguntes freqüents

Últimes tarifes regulades de llum i gas

29.05.2014
En aplicació del Reial Decret 216/2014 de 28 de març, els preus de les tarifes per als clients amb contracte en Comercialitzadora de Referència són:

Llum

Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC):

Red Eléctrica de España (REE) calcula aquest preu diàriament segons:

  • Els preus per hora de l'energia en el mercat.
  • L'aplicació del perfil d'un consumidor mitjà.

Com que el preu de la llum pot canviar cada hora, segons l'evolució del mercat elèctric, no serà mai igual en les factures i no es pot saber per endavant. REE publica al seu web el perfil de consumidor mitjà.

Els preus publiquen diàriament aquí i en el web de REE.

El preu del Bo Social és el PVPC aplicant-hi un descompte de 25%.

Preu Fix en Mercat Regulat:

S'estableix prèviament i és fix i estable durant 12 mesos. Amb aquesta alternativa saps quin preu has de pagar. Com que no depèn de l'evolució del mercat de l'electricitat, les variacions en l'import de la factura només depenen del nivell de consum.

Preu Fix a Endesa Energía, XXI.

Preu Fix (*)
Terme de potència Terme de potència Terme d'energia
3,170286 €/kW/mes 0,141133 €/kWh
Preu Fix amb discriminació horària (*)
Terme de potència Terme d'energia
Punta Vall
3,170286 €/kW/mes 0,167746 €/kWh 0,084015 €/kWh
Preu fix amb discriminació horària supervall (*)
Terme de potència Terme d'energia
Punta Vall Supervall
3,170286 €/kW/mes 0,169598 €/kWh 0,093859 €/kWh 0,074400 €/kWh

(*) Preus vigents des de 1 de gener de 2017.
Veure condicions generals de contractació.
Sàpigues més coses sobre les noves alternatives del Govern sobre el preu de l'electricitat.

Tarifes regulades de gas

A partir de l'1 de gener de 2017 s'aplicaran els preus publicats al BOE 316 del 31 de desembre de 2016..

Tarifa d’últim recurs (TUR)

TUR 1 (fins a 5.000 kWh/any)
Terme fix Terme Variable
4,31 €/mes 0,050465 €/kWh
TUR 2 (fins a 5.000 kWh/any)
Terme fix Terme Variable
8,45 €/mes 0,043591 €/kWh

*Preus vigents des de l'1 gener de 2017. 

 
A dalt