Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Com puc esbrinar si puc ser beneficiari d'una reducció impositiva en les factures dels meus subministraments?

Has de comprovar que el primer número de l'epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) correspon amb les divisions 1, 2, 3 o 4*.
 
*1.- Energia i aigua, excepte les agrupacions de producció d'energia elèctrica / 2.- Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústria química / 3.- Indústries transformadores de metalls: mecànica de precisió / 4.- Altres indústries manufactureres. Que reben el gas natural en els complexos industrials, independentment de quin sigui el seu ús. No es considera ús industrial el gas natural utilitzat per a energia tèrmica útil destinada a edificacions exteriors que no tinguin caràcter industrial (habitatges, hospitals, centres comercials).
 
Un cop verificada aquesta dada i si correspon amb alguna de les divisions anteriors, s'ha d'aplicar la nova normativa, Reial decret 1041/2013 de 27 de desembre, en la qual s'especifica que per tal que el subministrament pugui ser beneficiari de la reducció impositiva, és obligatori que comuniquis aquest ús professional a la companyia comercialitzadora.
 
A continuació, has d'enviar una còpia de la comunicació realitzada a la  companyia comercialitzadora, a l'oficina gestora d'Impostos Especials de l'Agència Tributària (AEAT) corresponent al domicili on estigui ubicada la instal·lació en què es consumeix el subministrament.
 
 

< Tinc una contracte amb una comercialitzadora de referència i tinc comptador de Telegestió, per què em tornen a enviar la factura cada mes?

Si el meu consum de gas és per a ús industrial, quin impost s'aplica? >

A dalt