L'energia Verda

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

L'energia Verda

Què és l'energia verda?

Endesa adquireix la quantitat equivalent d'energia que consumeixi el subministrament del client a centrals que generen a partir de fonts renovables i cogeneració d'alta eficiència.
Evidentment, no es pot garantir que l'energia que entra en el subministrament del client provingui d'origen renovable, ja que a la xarxa elèctrica es barreja l'energia de tots els orígens. Es garanteix que la mateixa quantitat d'energia que ha consumit el client s'ha generat mitjançant fonts renovables i de cogeneració d'alta eficiència.
Energies renovables: Hidràulica, eòlica, solar...
Cogeneració d'alta eficiència: Quan una indústria necessita consumir recursos per generar calor (per exemple, gas), aprofita aquests mateixos recursos per generar electricitat.
Per a la producció d'aquesta electricitat, s'utilitzen pocs recursos addicionals als recursos que igualment s'haguessin requerit per a la producció només de la calor.
 

Imagen

Com es comunica al client el funcionament de l'energia verda?

Missatge a la factura:

L'energia equivalent a l'energia consumida en aquesta factura ha estat generada a partir de fonts renovables i cogeneració d'alta eficiència.
Per aconseguir un estalvi més gran, recomanem que traslladi el consum que pugui a les hores Supervall (1-7 h) i eviti les hores Punta (13-23 h).
Per obtenir-ne més informació, pot trucar al servei d'atenció al client o consultar www.endesaclientes.com.“

A l'annex de preus:

"ORIGEN DE L'ENERGIA
La totalitat de l'energia subministrada, durant la vigència d'aquest contracte, té la denominació Energia Verda amb les condicions i característiques que s'exposen a continuació:

1. Endesa Energía SAU acredita, en els termes detallats en els apartats 2, 3 i 4 descrits a continuació, que una quantitat equivalent al total de l'energia elèctrica consumida en el Punt de Subministrament, a partir de l'inici del contracte de subministrament i mentre el contracte de subministrament estigui vigent, es genera a partir de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència.

2. L'acreditació anteriorment esmentada s'atorga a través de garanties d'origen; l'entitat responsable d'expedició i gestió en el territori nacional és la Comissió Nacional d'Energia.

3. Anualment, Endesa Energía SAU es compromet a realitzar la sol·licitud de l'assignació de les garanties d'origen corresponents al Client (cancel·lació per redempció), per la quantitat equivalent d'energia consumida al Punt de Subministrament, amb aquest contracte, durant l'any natural anterior.

4. Segons el desenvolupament normatiu de les ordres ITC/1522/2007 i ITC 2914/2011, i la circular 6/2012. La Comissió Nacional d'Energia, el Client podrà accedir al seu apunt concret d'assignació de garanties d'origen, en els anys naturals anteriors, a través de la pàgina web de la Comissió Nacional d'Energia, mitjançant l'aportació del codi CUPS i el NIF/CIF. A més a més, Endesa Energía SAU informarà al Client en la factura d'energia elèctrica tal com s'estableix en la legislació vigent."
 

Imagen

Com pot comprovar el client la garantia d'origen de l'energia verda?

La Comissió Nacional d'Energia (CNE) acredita l'origen de l'energia a través de garanties d'origen.
El client pot consultar les garanties directament al web de la CNE amb el seu CUPS i NIF.
Aquesta informació s'actualitza a principis d'any amb el consum de l'any anterior, de manera que el consum d'un any no es pot veure fins aproximadament l'abril de l'any següent.
Un client que contracti el 2012, pot veure les garanties fins al 31 de desembre del 2012, aproximadament a partir de l'abril del 2013.

Imagen
A dalt