Facturació

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Facturació

> Quins són els inconvenients de patir una interrupció en el subministrament per impagament de les factures? > Quins són els costos de reconnexió després d’haver patit una interrupció en el subministrament per impagament? > Quins són els terminis de reconnexió després d’haver patit una interrupció en el subministrament per impagament? > Què són els components regulats? > Quines són les partides de cost necessàries per subministrar l'electricitat? > L'import de la factura de la llum es destina a cobrir altres costos no directament relacionats amb el subministrament elèctric. Quins són aquests altres costos? > Qui fixa el preu de l'electricitat? > Com es reflecteixen els costos de l'energia en el rebut de la llum? > Si el meu consum de gas és per a ús industrial, quin impost s'aplica? > Si el meu consum de gas és per a ús industrial i se m'està aplicant l'impost general (0,00234 €/kW h), es pot tractar d'un error? > Com puc identificar a la meva factura quin impost està aplicant la meva companyia comercialitzadora? > Com puc esbrinar si puc ser beneficiari d'una reducció impositiva en les factures dels meus subministraments? > Com afecta la pujada del preu del terme de potència a la meva factura de llum? > Qui fa la lectura del comptador? > Què passa si l'estimació de la lectura del teu comptador no és correcta? > Què passa si has proporcionat la teva lectura del comptador i no coincideix amb el consum facturat? > De quina manera pots aportar la lectura del comptador? > Tinc una contracte amb una comercialitzadora de referència i tinc comptador de Telegestió, per què em tornen a enviar la factura cada mes? > Actualment tinc contracte amb la comercialitzadora de referència i em facturen mensualment, és obligatori el canvi? > Actualment tinc contracte amb una comercialitzadora de referència: se'm tornarà a facturar mensualment estimant les lectures? > Tinc un contracte amb una comercialitzadora de referència, he de fer alguna cosa perquè comencin a facturar cada 2 mesos? > Sóc client amb contracte a comercialitzadora de referència i tinc instal·lat el comptador de Telegestió. Canviarà la factura mensual?

Quins són els inconvenients de patir una interrupció en el subministrament per impagament de les factures?

Un cop fet el pagament de les factures, hauràs de tornar a sol·licitar a la teva companyia comercialitzadora la reconnexió de la llum o el gas. Aquesta reconnexió tindrà uns terminis i uns costos.

 

 • Els terminis de reconnexió de la llum i el gas són de 24 i 48 hores, respectivament.
 • Els costos de reconnexió tant de la llum com del gas són aproximadament el doble dels costos de connexió que es paguen en donar d’alta el subministrament.

Els costos de reconnexió d’electricitat varien en funció de la tensió. Els costos de reconnexió del gas són diferents en funció de la comunitat autònoma.

Tot seguit et mostrem els costos de reconnexió perquè et serveixin com a referència:

 

Costos de reconnexió d’electricitat:

Tensión Derechos de enganche Derechos de reenganche tras corte Con IVA
Baja Tensión 9,04476 18,08952 21,3456336
Alta Tensión hasta 36 kV 79,49197 158,98394 187,601049
Alta Tensión 36 > 72,5 kV 266,957067 533,914134 630,018678
Alta Tensión mas de 72,5 kV 374,542485 749,08497 883,920265

Costos de reconnexió de gas:

COMUNIDAD ENGANCHE REAPERTURA
Andalucía 26,57 53,14
Aragón 51,99 103,98
Principado d e Asturias 83,97 166,74
Baleares 72,52 145,04
Canarias - -
Cantabria 23,08 46,16
Castilla-La Mancha 59 118
Castilla y León 50,11 100,22
Cataluña 49,3 98,6
Extremadura 55,57 111,14
Galicia 45,44 90,88
La Rioja 68,69 137,38
Comunidad de Madrid 60,44 120,91
Región de Murcia 62,08 124,16
Comunidad Foral de Navarra 67,52 135,04
País Vasco 77,07 154,14
Comunidad Valenciana 75,11 150,22
Ceuta - -
Melilla - -

Recorda que pots evitar aquests inconvenients pagant les facturas online.

 

Imagen

Quins són els costos de reconnexió després d’haver patit una interrupció en el subministrament per impagament?

Els costos de reconnexió tant de la llum com del gas són aproximadament el doble dels costos de connexió que es paguen en donar d’alta el subministrament.

Els costos de reconnexió d’electricitat varien en funció de la tensió. Els costos de reconnexió del gas són diferents en funció de la comunitat autònoma.

Tot seguit et mostrem els costos de reconnexió perquè et serveixin com a referència:

 

Costos de reconnexió d’electricitat:

Tensión Derechos de enganche Derechos de reenganche tras corte Con IVA
Baja Tensión 9,04476 18,08952 21,3456336
Alta Tensión hasta 36 kV 79,49197 158,98394 187,601049
Alta Tensión 36 > 72,5 kV 266,957067 533,914134 630,018678
Alta Tensión mas de 72,5 kV 374,542485 749,08497 883,920265

Costos de reconnexió de gas:

COMUNIDAD ENGANCHE REAPERTURA
Andalucía 26,57 53,14
Aragón 51,99 103,98
Principado d e Asturias 83,97 166,74
Baleares 72,52 145,04
Canarias - -
Cantabria 23,08 46,16
Castilla-La Mancha 59 118
Castilla y León 50,11 100,22
Cataluña 49,3 98,6
Extremadura 55,57 111,14
Galicia 45,44 90,88
La Rioja 68,69 137,38
Comunidad de Madrid 60,44 120,91
Región de Murcia 62,08 124,16
Comunidad Foral de Navarra 67,52 135,04
País Vasco 77,07 154,14
Comunidad Valenciana 75,11 150,22
Ceuta - -
Melilla - -
 

Imagen

Quins són els terminis de reconnexió després d’haver patit una interrupció en el subministrament per impagament?

Els terminis de reconnexió són els següents:

 • 24 hores en el cas de la llum.
 • 48 hores en el cas del gas.

Recorda que, després d’abonar el pagament del deute, has de sol·licitar la reconnexió a la teva companyia comercialitzadora.

 

Imagen

Què són els components regulats?

És una part del preu que pagues per la potència contractada o fixa i pel consum en la teva factura d'electricitat i gas. Aquest import va destinat principalment al manteniment de la infraestructura que permet portar l'electricitat i el gas des de l'origen fins a casa teva.
Aquesta part del preu ve fixada pel Govern i és igual per a totes les companyies i tot el territori nacional.
Normalment s'actualitza i publica al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una vegada l'any, encara que en ocasions pot succeir en altres moments.
També estan regulats els preus del lloguer de l'equip de mesura i control (comptador) i els impostos d'electricitat, hidrocarburs (per al gas), IVA, IGIC, etc.
El més habitual per a totes les companyies és que, quan es produeix un canvi en qualsevol dels components regulats, es transmeti al client, ja sigui a l'alça o a la baixa.

Imagen

Quines són les partides de cost necessàries per subministrar l'electricitat?

 • Costos de l'energia.
 
El 30 % de l'import reflectit en la factura de la llum es destina al pagament de l'energia consumida. El preu d'aquesta energia es fixa cada tres mesos mitjançant una subhasta, supervisada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en què participen més de 20 companyies nacionals i internacionals.
 
Les companyies elèctriques generadores participen en aquesta subhasta amb una activitat inferior a l'11 % del mercat. La resta d'agents inclou operadors especialitzats en trading, com per exemple bancs d'inversió, a més d'empreses energètiques amb producció en altres països.
 
 •  Costos de la xarxa de transport i distribució.
 
El 4 % de l'import de la factura cobreix la construcció i el manteniment de les línies elèctriques de molt alta tensió, que són propietat de Red Eléctrica de España, una empresa participada per l'Estat que transporta l'electricitat des de les centrals elèctriques fins als centres de distribució.
 
A més a més, el 10% de la factura es destina als costos de construcció i manteniment de les línies d'alta, mitjana i baixa tensió, que són propietat de les empreses Distribuïdores privades i que porten finalment l'electricitat als punts de subministrament com ara llars, fàbriques i altres centres de treball.
 
El Govern fixa aquests imports.
 

Imagen

L'import de la factura de la llum es destina a cobrir altres costos no directament relacionats amb el subministrament elèctric. Quins són aquests altres costos?

La factura recull altres costos que no mantenen una relació directa amb el subministrament de l'electricitat: Impostos directes i indirectes, Subvencions i pagament del Dèficit de Tarifa.
 
 • Impostos. Quins són els impostos recollits a la factura de la llum?
 
Actualment es paguen directament a la factura de la llum dos tipus d'impostos. Per una part, l'IVA, el tipus del qual per a l'energia elèctrica se situa en el màxim del 21%. Per una altra part, l'Impost Elèctric, que es destina a finançar les Comunitats Autònomes.
A més, de manera indirecta, es repercuteixen altres impostos a la generació o a la distribució d'electricitat que no s'expliciten a la factura.
La suma de tots aquests impostos suposa un 29% de la factura, que se situa molt per sobre del 21% d'IVA habitual.
 
 • Subvencions. Què són les subvencions a les energies renovables?
 
Són partides que es destinen a promoure les instal·lacions d'energies renovables, principalment la solar fotovoltaica (panells solars), l'eòlica (molins de vent) i la cogeneració de calor i electricitat. Aquestes subvencions s'han incrementat considerablement des de l'any 2005, multiplicant-se per més de 4 com a conseqüència de la decisió del Govern de donar un fort impuls a aquestes instal·lacions, un objectiu de política energètica nacional i europea que estan finançant els consumidors a través de la factura de la llum.
Les subvencions a les energies renovables suposen més de 18€ de cada 100€ pagats a la factura de la llum.
 
 • Dèficit de Tarifa. Què és el dèficit de tarifa? Què és l'anualitat del dèficit de tarifa?
 
El dèficit de tarifa és la diferència entre el cost real de produir, distribuir i entregar l'electricitat, i el preu pagat pels consumidors a través de la factura de la llum, que és inferior i, per tant, no cobreix aquests costos reals. Per decisió del Govern, aquesta diferència es paga a terminis i es repercuteix en la factura de la llum dels anys següents i, per tant, augmenta el seu preu.
El dèficit de tarifa està originat fonamentalment perquè es carreguen a la tarifa elèctrica les subvencions a les energies renovables, que l'any 2009 van superar els 6.000 milions d'euros l'any i ara sobrepassen els 9.000 milions d'euros anuals.
 
 • L'import de la factura de la llum es destina a cobrir altres costos no directament relacionats amb el subministrament elèctric. Quins són aquests altres costos? 
 
Actualment, encara queda pendent el pagament d'un dèficit de 26.000 milions d'euros acumulat en anys anteriors. L'any 2013 s'ha generat fins al moment un dèficit addicional per un import de gairebé 4.500 milions d'euros, encara que el Govern espera que, quan es comptabilitzin tots els ingressos i costos de l'any, aquesta xifra es redueixi a només 3.600 milions. El Govern ha adoptat diferents mesures per corregir el desajust repartint l'esforç entre companyies elèctriques, productors de règim especial (solar, eòlica, etc.) i consumidors.
Pel que fa a l'anualitat del dèficit de tarifa, és la part del dèficit acumulat que correspon pagar en un any concret. Com més gran és el dèficit acumulat, més gran és aquest import. El 2013 ha suposat gairebé 3.000 milions d'euros, cosa que representa més de 5 euros de cada 100 euros pagats pel client domèstic a la seva factura.
 
 

Imagen

Qui fixa el preu de l'electricitat?

El preu de l'electricitat ve determinat per dos components. D'una banda, el component regulat ve determinat pel Govern, que fixa els peatges elèctrics per cobrir els costos corresponents al transport, la distribució, les subvencions per a les energies renovables i l'amortització del dèficit de tarifa, a més d'altres costos com el bo social.
 
D'altra banda, el component liberalitzat cobreix el cost de l'energia i es fixa en una subhasta trimestral en què intervenen més de 20 companyies nacionals i internacionals, dedicades a la generació i al trading d'electricitat. Són les denominades subhastes CESUR.
 

Imagen

Com es reflecteixen els costos de l'energia en el rebut de la llum?

Els costos de l'energia descrits no es reflecteixen directa i explícitament a la factura de la llum, sinó que es troben repartits entre els conceptes que sí que es reflecteixen en el rebut.
 
Així, dins dels termes de potència i d'energia, s'incorporen tots els costos corresponents a l'energia generada, a la construcció i al manteniment de les xarxes de transport i distribució, les subvencions a les energies renovables i l'anualitat del dèficit de tarifa, entre altres.
 
Finalment, dins dels impostos es recullen els imports corresponents a l'IVA i a l'Impost Elèctric.
 

Imagen

Si el meu consum de gas és per a ús industrial, quin impost s'aplica?

Si el teu consum de gas és per a ús industrial, pots beneficiar-te de l'impost reduït (0,00054 €/kW h). 
 
Per poder beneficiar-te de l'impost reduït has d'acreditar la següent documentació el més aviat possible:
 
 • Còpia del NIF/CIF del Titular del contracte.
 • Impostos d'Activitats Econòmiques (IAE)
 
Has d'enviar aquesta documentació al següent correu electrònic: gasprofesional@endesa.es.
 
 

Imagen

Si el meu consum de gas és per a ús industrial i se m'està aplicant l'impost general (0,00234 €/kW h), es pot tractar d'un error?

Si el teu consum de gas és per a ús industrial i se t'està aplicant un impost general (0,00234 €/kW h), el més segur és que no sigui un error, ja que per poder aplicar l'impost reduït i en compliment de la normativa vigent, has de comunicar-nos que el teu subministrament de gas és per a ús professional amb finalitats estrictament industrials.
Per a això:
 
 • Has d'enviar una còpia de la comunicació a l'oficina gestora d'Impostos Especials de l'Agència Tributària (AEAT) corresponent al domicili on està ubicada la instal·lació en què es consumeix el gas natural.
 
Si ho desitges, també pots realitzar aquesta comunicació a través de l'adreça d'e-mail gasprofesional@endesa.es; tot indicant el núm. de contracte, el NIF/CIF, el CUPS i l'adreça del punt de subministrament.
 
A partir d'aquest moment, mentre no es produeixi una nova comunicació sobre això, prendrem com a referència la informació que ens hagis facilitat.
 

Imagen

Com puc identificar a la meva factura quin impost està aplicant la meva companyia comercialitzadora?

Pots identificar quin impost t'està aplicant la companyia comercialitzadora a la teva factura de gas, a la secció Facturació i Detall Factura.
 
 

Imagen

Com puc esbrinar si puc ser beneficiari d'una reducció impositiva en les factures dels meus subministraments?

Has de comprovar que el primer número de l'epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) correspon amb les divisions 1, 2, 3 o 4*.
 
*1.- Energia i aigua, excepte les agrupacions de producció d'energia elèctrica / 2.- Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústria química / 3.- Indústries transformadores de metalls: mecànica de precisió / 4.- Altres indústries manufactureres. Que reben el gas natural en els complexos industrials, independentment de quin sigui el seu ús. No es considera ús industrial el gas natural utilitzat per a energia tèrmica útil destinada a edificacions exteriors que no tinguin caràcter industrial (habitatges, hospitals, centres comercials).
 
Un cop verificada aquesta dada i si correspon amb alguna de les divisions anteriors, s'ha d'aplicar la nova normativa, Reial decret 1041/2013 de 27 de desembre, en la qual s'especifica que per tal que el subministrament pugui ser beneficiari de la reducció impositiva, és obligatori que comuniquis aquest ús professional a la companyia comercialitzadora.
 
A continuació, has d'enviar una còpia de la comunicació realitzada a la  companyia comercialitzadora, a l'oficina gestora d'Impostos Especials de l'Agència Tributària (AEAT) corresponent al domicili on estigui ubicada la instal·lació en què es consumeix el subministrament.
 
 

Imagen

Com afecta la pujada del preu del terme de potència a la meva factura de llum?

Recorda que el terme de potència és el preu que pagues per la potència elèctrica contractada per a la teva instal·lació. No depèn del consum, és un cost fix.
 
L'import final de la teva factura de llum depèn tant de la potència contractada com del consum, per això, el fet que pugi el preu del terme de potència no sempre suposarà un increment en la teva factura de la llum, perquè també depèn del preu del terme d'energia.
 
En aquest sentit, en cas que s'apugi el preu del terme de potència o fix però baixi el preu del terme d'energia o variable:
 
 • Els habitatges o els locals amb un consum baix d'electricitat veuran incrementada la seva factura de la llum.
 • Els habitatges o els locals amb un consum més alt d'electricitat, poden experimentar una reducció en l'import final de la seva factura de la llum.
 

Imagen

Qui fa la lectura del comptador?

Les companyies distribuïdores són les encarregades de dur a terme la lectura dels comptadors cada 2 mesos.
 

Imagen

Què passa si l'estimació de la lectura del teu comptador no és correcta?

A partir de l'1 d'abril del 2013 i en aplicació d'allò que s'estableix al Reial Decret 1718/2012 de 28 de desembre, la facturació per a tots els subministraments d'energia de baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW és bimestral i amb lectures reals. D'aquesta manera, s'eliminen les estimacions sobre el consum a les factures.
 
No obstant això, si per algun motiu no t'haguéssim pogut facturar sobre la base de lectures reals i l'estimació de la lectura no és correcta, no t'has de preocupar. La diferència entre consum real i l'estimació sempre es regula en factures successives, sense suposar mai un cost addicional per al client.
 

Imagen

Què passa si has proporcionat la teva lectura del comptador i no coincideix amb el consum facturat?

Si has proporcionat la lectura del comptador i no coincideix amb el consum que apareix a la factura, és probable que la teva lectura no hagi entrat a temps per a aquesta facturació.
 
 • Si et facturem amb lectures reals, no és necessari que ens facilitis la teva lectura. Si, tot i així, vols fer-ho, has d'introduir-la dins dels 10 dies laborables anteriors al següent període de facturació. No obstant això, si disposem d'una lectura real, l'estimada no serà vàlida per a la facturació.
 • Si per algun motiu el lector no ha pogut realitzar la lectura real del comptador, disposaràs de 60 dies per tal de facilitar-nos-la. Passat aquest termini, et facturarem a partir de la lectura estimada.
 

Imagen

De quina manera pots aportar la lectura del comptador?

A partir de l'1 d'abril del 2013 i segons el que estableix el Reial decret 1718/2012 de 28 de desembre, la facturació per a tots els subministraments d'energia de baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW és bimestral i amb lectures reals. D'aquesta manera, s'eliminen les estimacions sobre el consum en les factures.
 
No obstant això, pot succeir que el comptador no estigui accessible per fer-ne la lectura. En aquest cas, la companyia distribuïdora deixa un avís al domicili i indica les formes de contacte perquè puguis proporcionar la lectura del comptador.
 
Si vols aportar la lectura d'una manera còmoda, ràpida i senzilla pots introduir la lectura online des de la secció Introduir lectura.
 

Imagen

Tinc una contracte amb una comercialitzadora de referència i tinc comptador de Telegestió, per què em tornen a enviar la factura cada mes?

Aquest canvi en la periodicitat de la teva facturació s'aplica en compliment del Reial decret 1718/2012 de 28 de desembre, en què s'estableix que els clients amb contracte amb  comercialitzadora de referència que disposin d'un comptador de telegestió instal·lat i el sistema de telemesura habilitat se'ls facturarà cada mes, a través de lectures reals, sense estimacions.
 
Aquesta mesura s'aplica a tots els clients, independentment de la companyia amb què tinguin contractat el subministrament elèctric, i només implica un canvi en la periodicitat de la facturació. 
 

Imagen

Actualment tinc contracte amb la comercialitzadora de referència i em facturen mensualment, és obligatori el canvi?

Sí, és obligatori. La nova normativa vigent (enllaç a pdf amb la normativa vigent)
estableix que la facturació ha de ser mensual. 

Imagen

Actualment tinc contracte amb una comercialitzadora de referència: se'm tornarà a facturar mensualment estimant les lectures?

Segons el Reial Decret 1718/2012 de 28 de desembre, el canvi és obligatori i, a més, des d'Endesa Energía XXI creiem que és un canvi positiu perquè es deixaran d'emetre factures amb consums estimats.

A partir de l'1 d'abril del 2013 rebràs les factures cada 2 mesos (bimestrals) i sempre amb lectures reals.
 

Imagen

Tinc un contracte amb una comercialitzadora de referència, he de fer alguna cosa perquè comencin a facturar cada 2 mesos?

No has de fer res, el canvi és automàtic. A partir de l'1 d'abril del 2013, les teves factures es començaran a enviar cada 2 mesos (bimestrals) amb lectures reals.
 

Imagen

Sóc client amb contracte a comercialitzadora de referència i tinc instal·lat el comptador de Telegestió. Canviarà la factura mensual?

Tenir instal·lat un comptador de Telegestió no vol dir que el comptador es pugui llegir de manera remota. La Telegestió incorpora la capacitat de portar a terme telemesures. Aquesta capacitat s'anirà habilitant gradualment, de manera que pots tenir instal·lat un comptador de Telegestió que no tingui habilitada la telemesura.
 
En el moment en què la companyia distribuïdora ens informa que disposes d'un comptador de Telegestió amb la telemesura habilitada, començarem a facturar-te mensualment amb lectures reals.
 

Imagen
A dalt