Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Qui fixa el preu de l'electricitat?

El preu de l'electricitat ve determinat per dos components. D'una banda, el component regulat ve determinat pel Govern, que fixa els peatges elèctrics per cobrir els costos corresponents al transport, la distribució, les subvencions per a les energies renovables i l'amortització del dèficit de tarifa, a més d'altres costos com el bo social.
 
D'altra banda, el component liberalitzat cobreix el cost de l'energia i es fixa en una subhasta trimestral en què intervenen més de 20 companyies nacionals i internacionals, dedicades a la generació i al trading d'electricitat. Són les denominades subhastes CESUR.
 

< Si el meu consum de gas és per a ús industrial, quin impost s'aplica?

Si el meu consum de gas és per a ús industrial i se m'està aplicant l'impost general (0,00234 €/kW h), es pot tractar d'un error? >

A dalt