Productes i serveis

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Productes i serveis

Com sol·licitar el bo social?

Se sol·licita a la teva companyia comercialitzadora de referència. Juntament amb la sol·licitud, hauràs de lliurar la documentació exigida pel Govern per a cada cas.
 
Si actualment no ets client d'Endesa Energía XXI, has d'emplenar i entregar, juntament amb la sol·licitud, el document Autorització Canvi de Comercialitzador.
 
Si ja ets client d'Endesa i compleixes els requisits, emplena la sol·licitud i envia-la amb la documentació necessària mitjançant algun dels següents canals:
 
  • Per correu electrònic: bonosocial@endesa.es
  • Per correu postal: Apartat de correus 1167 - 41080 Sevilla
  • Per fax: 935 077 646
 

Imagen

Quins són els models de sol·licitud del bo social?

A continuació, facilitem els enllaços per baixar el model de sol·licitud de bo social que correspongui: pensionistes, famílies nombroses i desocupats.
 
A cada model, trobaràs la documentació que cal acreditar i els requisits necessaris, així com un Model de Declaració Responsable que has d'entregar juntament amb la sol·licitud en tots els casos.
 
Recorda que si el subministrament del teu habitatge habitual té una potència contractada inferior a 3 kW, el bo social s'aplica automàticament.
 

Imagen

He de renovar el bo social?

Una vegada concedit, el bo social s'aplica de forma automàtica any rere any, sempre que el client compleixi els requisits que li donen dret a acollir-s'hi. 
 
Hi ha una excepció per a les famílies nombroses. Han de renovar el bo social quan el carnet de família nombrosa estigui a punt de caducar. En aquest cas, la companyia de referència enviarà una carta al client 60 dies abans del venciment del bo social.
 

Imagen

Com puc acollir-me al bo social?

El bo social és només d'aplicació a persones físiques, el subministrament de les quals es destina a ús en habitatge habitual i que pertanyin a algun dels col·lectius següents:
 
  • Persones físiques amb una potència contractada inferior a 3 kW en el seu habitatge habitual. Se'ls aplicarà el bo social automàticament.
  • Clients amb edat mínima de 60 anys que percebin una pensió mínima.
  • Clients de més de 60 anys que percebin pensions no contributives de jubilació i invalidesa, així com a beneficiaris de pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa.
  • Famílies nombroses.
  • Famílies amb tots els membres en situació de desocupació.
 
Per poder acollir-se al bo social és necessari tenir la  tarifa PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) i, per tant, ser client d'una Comercialitzadora de Referència.
 

Imagen

Què succeeix si deixes de complir els requisits que et donen dret al bo social?

En aquests casos, has de comunicar a la teva comercialitzadora de referència qualsevol canvi que suposi la pèrdua del dret a percebre el bo social.
 
En cas d'incompliment de qualsevol dels requisits sense comunicació prèvia, es cobrarà un recàrrec del 10 % en la pròxima factura.
 

Imagen

Pots acollir-te a les ofertes de mercat lliure, si et beneficies del bo social?

No, no pots acollir-te a les ofertes de mercat lliure si et beneficies del bo social.
 
El bo social és incompatible amb el mercat lliure.
 

Imagen

Puc canviar-me a una tarifa amb discriminació horària?

Pots canviar en qualsevol moment a una tarifa amb una discriminació horària diferent de la que tens ara.
 
Aquest canvi suposa una modificació en l'equip de mesura (comptador) i té associat un cost de 9,04 €, segons l'Ordre ITC/3519/2009.
 

Imagen
A dalt