Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Quins immobles s'exclouen del Certificat d'Eficiència Energètica?

S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:
Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric.
Edificis o parts d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels edificis, a la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
Edificis que es comprin per a reformes importants o demolició.
Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús dels quals sigui inferior a quatre mesos l'any, o bé durant un temps limitat i amb un consum previst d'energia inferior al 25 per cent del total que resultaria de la seva utilització durant tot l'any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge.
 

< On cal registrar el certificat d'eficiència energètica d'un immoble?

És obligatori obtenir el certificat per a les habitacions dels hotels, de cases rurals o espais per a esdeveniments? >

A dalt