Diccionari de termes tècnics

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Diccionari de termes tècnics

> Què és el CUPS? > On puc consultar el CUPS? > Què és el Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE)? > Què és la potència màxima admissible? > Què és el terme potència o fix? > Què és el terme energia o variable? > Què és un Maxímetre? > Què és la Tarifa d'accés? > Quin significat tenen les sigles ATR? > Què és una companyia comercialitzadora? > Què és la companyia Distribuïdora? > Què és una Comercialitzadora de Referència? > A què fa referència el terme discriminació horària? > Quins són els horaris Vall i Punta de la tarifa de discriminació horària? > Puc canviar-me a una tarifa amb discriminació horària? > Què és un equip de mesura? > Què són els comptadors de Telegestió? > Què signifiquen les sigles ICP? > Què signifiquen les sigles ID? > Què signifiquen les sigles PIA? > Què signifiquen les sigles IGA? > Què signifiquen les sigles PCS? > Què són els drets ARCO?

Què és el CUPS?

Les sigles CUPS corresponen a Codi Universal del Punt de Subministrament. És un codi únic que identifica el punt de subministrament d'energia. Està encapçalat per la seqüència ES i per altres 20 o 22 caràcters, xifres o lletres, en funció de si el codi CUPS fa referència a un Punt de Subministrament de Llum (20 caràcters) o un Punt de Subministrament de Gas (22 caràcters). Es crea amb l'objectiu d'identificar cada subministrament.
 
Aquests són uns models de factura d'empreses d'energia. En ells, pots consultar la potència que tens actualment contractada:
 
 

Imagen

On puc consultar el CUPS?

Pots consultar el teu codi CUPS a la factura, dins de l'apartat ‘Dades del client’.

Imagen

Què és el Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE)?

Les sigles CIE corresponen al Certificat d'Instal·lació Elèctrica. Se sol·licita als clients que tenen una instal·lació elèctrica de més de 20 anys o en cas de voler contractar un canvi de potència.
 

Imagen

Què és la potència màxima admissible?

És la màxima potència que podria suportar la teva instal·lació elèctrica. Per conèixer quina és el potència màxima admissible a la teva instal·lació, has de consultar el Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE). La potència màxima no pot ser inferior a la potència contractada amb la companyia elèctrica.
 

Imagen

Què és el terme potència o fix?

És el preu que pagues per la potència elèctrica contractada a la teva instal·lació. No depèn del consum, és un cost fix.
 
L'import que s'ha d'abonar per aquest concepte s'obté multiplicant la potència contractada pel període de facturació i pel preu del terme de potència, que depèn del tipus de tarifa. 
 
Pots veure què pagues per la potència en la teva factura de la llum a la secció “facturació” sota el concepte Potència.
 

Imagen

Què és el terme energia o variable?

El terme energia fa referència al preu que pagues per l'energia que consumeixes. Es tracta d'un cost variable en funció del consum.
 
L'import que cal abonar per aquest concepte és el resultat de multiplicar l'energia consumida durant el període de facturació que correspongui pel preu del terme d'energia, que dependrà de la tarifa o del producte que tinguis contractat. 
 

Imagen

Què és un Maxímetre?

És un instrument de mesura que s'encarrega de registrar la potència màxima demandada en un subministrament elèctric durant períodes de quinze minuts, per saber si se supera o no la potència contractada.
 
El principal avantatge que té aquest dispositiu rau en el fet que el subministrament no es veu interromput si se supera la potència contractada, és fonamental per als subministraments que no s'interrompen.
 
El maxímetre està instal·lat en subministraments elèctrics amb potències superiors a 15 kW que tinguin contractada una tarifa d'accés 3.0A en baixa tensió i els que tinguin subministraments en alta tensió. En alguns casos,els subministraments amb potències inferiors a 15 kW compten amb aquest instrument en lloc de tenir l'Interruptor de Control de Potència, com passa en la gran majoria dels subministraments domèstics.
 

Imagen

Què és la Tarifa d'accés?

És la tarifa que paga la companyia comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució de l'energia.

És una tarifa fixada pel Govern i que paga el client a través de la companyia comercialitzadora quan contracta una tarifa en mercat lliure.
 

Imagen

Quin significat tenen les sigles ATR?

Les sigles ATR signifiquen Accés de Tercers a la Xarxa; és a dir, és el permís que dóna la Distribuïdora al client perquè pugui tenir accés a la xarxa en mercat lliure.
 

Imagen

Què és una companyia comercialitzadora?

Una companyia Comercialitzadora és aquella que compra l'energia a la companyia Generadora, paga el preu del seu transport a la Distribuïdora i ven la llum al consumidor final.
 
Per tant, la teva Comercialitzadora és amb qui contractes la llum, qui et factura i qui t'atén per a qualsevol canvi, modificació i consulta del teu contracte que vulguis fer.
 
El consumidor té dret a escollir lliurement la companyia Comercialitzadora que li subministri l'electricitat. El canvi de companyia comercialitzadora no suposa cap canvi a la teva instal·lació, ni interrupcions en el subministrament.
Per ajudar-te en la teva elecció, et facilitem els llistats que corresponen a les empreses Comercialitzadores de Mercat Lliure i les Comercialitzadores de Referència.
 
Empreses Comercialitzadores al Mercat Lliure:
Pots contractar la llum amb una empresa comercialitzadora a un preu lliurement pactat entre les parts. A continuació, et presentem un llistat amb les empreses comercialitzadores registrades a la Comissió Nacional de l'Energia (CNE).
 
Companyies Comercialitzadores Mercat Lliure Llum
Companyies Comercialitzadores Mercat Lliure Gas
 
Comercialitzadores de Referència
 
Les Comercialitzadores d'últim Recurs passen a denominar-se Comercialitzadores de Referència per oferir el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
 
La Comercialitzadora de Referència també ofereix:
 
  • El Bo Social.
  • La tarifa per a clients amb potència contractada superior a 10 kW, sense dret a PVPC (tarifa dissuasiva).
  • El PVPC amb preu fix anual.
 
En el cas d'Endesa, la comercialitzadora de referència és Endesa Energía XXI.
 
A continuació es mostra un llistat amb les companyies Comercialitzadores de Referència existents

Imagen

Què és la companyia Distribuïdora?

És la propietària de la xarxa elèctrica que s'encarrega de portar físicament la llum a la teva la llar. També s'encarrega de garantir la qualitat del servei, realitzar la lectura de comptadors, cuidar les instal·lacions, atendre i reparar les avaries.

Imagen

Què és una Comercialitzadora de Referència?

Les Comercialitzadores d'Últim Recurs passen a denominar-se Comercialitzadores de Referència per oferir el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).

La Comercialitzadora de Referència també ofereix:
 
  • El Bo  Social.
  • La tarifa per a clients amb potència contractada superior a 10 kW, sense dret a PVPC (tarifa dissuasiva).
  • El PVPC amb preu fix anual.
 
Hi ha 7 Comercialitzadores de Referència, en el  cas d'Endesa, la Comercialitzadora de Referència és Endesa Energía XXI.
 
 

Imagen

A què fa referència el terme discriminació horària?

La tarifa de discriminació horària (DH) suposa aplicar un preu diferent en funció de les hores en què es fa el consum de llum i gas.
 
Per comprovar si tens contractada una tarifa amb discriminació horària, només has de mirar la part de la teva factura que indica el tipus de tarifa que tens (apareixerà indicat com a DH).
 
També ho podràs identificar a la facturació de consums, on apareixerà la tarifa per períodes: Punta, Pla i Vall o Dia i Nit.
 
Per obtenir més informació, prem tarifes amb discriminació horària.
 

Imagen

Quins són els horaris Vall i Punta de la tarifa de discriminació horària?

L'horari Vall de 14 hores va de les 22 a les 12 h a l'hivern i de les 13 a les 23 h a l'estiu.

L'horari Punta de 10 hores va de les 12 a les 22 h a l'hivern i de les 13 a les 23 h a l'estiu.
 
 
 
 

Imagen

Puc canviar-me a una tarifa amb discriminació horària?

Pots canviar en qualsevol moment a una tarifa amb una discriminació horària diferent de la que tens ara.
 
Aquest canvi suposa una modificació en l'equip de mesura (comptador) i té associat un cost de 9,04 €, segons l'Ordre ITC/3519/2009.
 

Imagen

Què és un equip de mesura?

Un equip de mesura, o també anomenat comptador, és un aparell de mesura que indica a l'empresa Distribuïdora, encarregada de la lectura del comptador, quin consum energètic real s'ha de facturar al client. Pot estar dins o fora de l'habitatge o local.
 
 

Imagen

Què són els comptadors de Telegestió?

Els comptadors de Telegestió són:
 
  • Més intel·ligents: Faciliten la lectura del consum i les operacions a distància.
  • Més flexibles: Possibiliten l'adaptació de les tarifes contractades als hàbits de consum.
  • Més eficients: Permeten aportar informació sobre el consum per facilitar l'estalvi i l'ús responsable de l'energia.
 
Tenir instal·lat un comptador de Telegestió no implica tenir el sistema de telemesura habilitat. A partir del febrer del 2014, les companyies Distribuïdores han començat a enviar a Endesa Energía XXI informació sobre els clients que disposen d'un comptador de Telegestió amb la telemesura habilitada, per tal d'iniciar la facturació mensual amb lectures reals tal com es recull al Reial decret 1718/2012 de 28 de desembre.
 
La instal·lació dels nous comptadors de Telegestió està recollida al Reial decret 1110/2007, Ordre ITC 3860/2007 i IET 290/2012 que obliga les companyies Distribuïdores a substituir els actuals comptadors amb una potència inferior o igual a 15 kW per altres comptadors nous amb capacitat de telegestió abans de l'any 2018.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles ICP?

ICP significa Interruptor de Control de Potència i és un element de control de la potència màxima contractada amb la companyia elèctrica. El posa l'instal·lador en funció de la potència que es contracta i està segellat. Evita danys en la teva instal·lació en cas de sobrecàrrega.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles ID?

Les sigles ID equivalen a Interruptor Diferencial. És el responsable d'interrompre el pas d'electricitat immediatament si hi ha una fuga de terra, per tal d'evitar enrampades molestes.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles PIA?

Les sigles PIA signifiquen Petits Interruptors Automàtics i protegeixen la instal·lació quan es produeixen curtcircuits o sobrecàrregues en els circuits interiors (il·luminació, climatització o electrodomèstics).
 

Imagen

Què signifiquen les sigles IGA?

Les sigles IGA corresponen a Interruptor General Automàtic. Es tracta d'un element de seguretat del quadre elèctric que controla la potència màxima que admet una instal·lació elèctrica.
 

Imagen

Què signifiquen les sigles PCS?

Les sigles PCS fan referència a Protector Contra Sobretensions. La seva funció és impedir que els aparells elèctrics de la llar pateixin danys a causa de les sobretensions.

Imagen

Què són els drets ARCO?

Els drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) garanteixen el control de les dades personals dels usuaris i imposen una sèrie d'obligacions que un tercer ha de respectar. 
 
Aquests drets estan regulats per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 

Imagen
A dalt