Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Consells de seguretat: llum i gas

Consells de seguretat: llum i gas

Fer un ús responsable del gas i la llum és fonamental per estalviar energia i ser més eficients en el consum d'energia.
 
Tot seguit posem al teu abast recomanacions sobre la seguretat elèctrica, així com també tota una sèrie de consideracions importants sobre l'ús del gas en el teu negoci.
 
 

Consells sobre l'ús de la llum

 
 • És important que les persones que treballen al teu negoci sàpiguen com tallar la llum en cas d'incidència o avaria.
 • Evita sempre el contacte de l'aigua amb l'electricitat:
  • Per utilitzar qualsevol aparell elèctric has de tenir les mans i els peus secs i, preferiblement, estar calçat.
  • Abans de connectar qualsevol aparell elèctric, comprova que no està mullat.
  • Quan facis neteja al teu negoci i/o qualsevol altre tipus de manteniment, no dirigeixis l'aigua a cables, armaris de comptadors, caixes d'enganxament, etc.
  • Els electrodomèstics i les preses de corrent ubicats a les cuines i els banys del teu negoci, han de tenir presa a la xarxa de terra.
 • Manipula els electrodomèstics amb precaució:
  • Comprova que la tensió dels teus electrodomèstics és l'adequada per al teu negoci i que disposes de suficient potència elèctrica contractada.
  • Desconnecta qualsevol aparell elèctric, estirant la clavilla: no estiris mai pel cable directament.
  • Utilitza la presa de terra dels teus electrodomèstics, si en disposen i la teva instal·lació ho permet.
  • Sempre que facis treballs de manteniment a les teves instal·lacions, les has de deixar amb les especificacions tècniques inicials tret que les milloris. Recorda que mai has d'empitjorar la instal·lació del teu negoci.
  • Ubica els electrodomèstics a una distància prudencial de la paret o en llocs amb bona refrigeració per evitar el sobreescalfament. En cas d'avaria, fum o alguna olor inusual, desconnecta'ls immediatament i fes que un tècnic els revisi.
 • Mantingues la teva instal·lació elèctrica amb seguretat:
  • Comprova que l'interruptor general i el quadre de comandament i protecció estan situats en un punt fàcil d'accedir.
  • Com a mínim una vegada al mes comprova que el diferencial funciona correctament.
  • Si has de manipular qualsevol instal·lació, apaga abans l'interruptor. Utilitza un endoll per a cada receptor, quan sigui possible.
  • No utilitzis mai aparells amb cables pelats, clavilles trencades i endolls deteriorats. No facis connexions múltiples, perquè poden produir sobreescalfaments.
  • Si un aparell t'‘enrampa’, desendolla'l immediatament i truca a un tècnic.
 

Consells sobre l'ús del gas

 
 • Revisa l'estat de conservació de les reixetes de ventilació. No les obstrueixis en cap cas.
 • En cas d'absències prolongades, tanca la clau de pas general del gas del teu negoci i dels aparells que funcionen amb gas.
 • L'aspecte de la flama de la caldera indica si la pressió del gas i l'aportació de l'aire són adequades.
  • Ha de ser de color blau intens en el nucli i més suau a l'exterior, i mantenir-se estable i silenciosa.
  • Una flama blava curta sol indicar un excés d'aire i significa que perd potència.
  • Una flama groguenca i allargada sol indicar falta d'aire. Aquest tipus de flama fa disminuir el rendiment de la caldera i augmenta la contaminació de l'ambient.
 • És recomanable instal·lar detectors de fuga de gas al lloc on estigui ubicada la caldera.
 • Revisa anualment la instal·lació de gas i comprova que els aparells estiguin en perfectes condicions.
   
 • En cas que hi hagi olor de gas al teu local o despatx:
  • Tanca la clau de pas general del gas i els comandaments dels aparells.
  • Obre portes i finestres.
  • No premis els interruptors.
  • No encenguis mistos ni utilitzis encenedors.
  • Truca al Servei d'Avaries de Gas d'Endesa.
 
A dalt