Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Quadre elèctric

Quadre elèctric

Una de les funcions principals del quadre elèctric és minimitzar el risc de sobrecàrrega o de curtcircuits a la instal·lació de la llum de la teva comunitat.

Hi ha dos tipus de quadres elèctrics.

Els diferents quadres elèctrics.

 • Quadre elèctric tradicional

  Està format per 3 elements: ICP, ID i PIA

  L'interruptor de control de potència (ICP) és un element de control de la potència màxima contractada amb la companyia elèctrica. El posa l'instal·lador en funció de la potència que es contracta i va segellat. Evita danys en la teva instal·lació en cas de sobrecàrrega. L'interruptor diferencial (ID) és el responsable d'interrompre el pas d'electricitat immediatament si hi ha una fuita de terra per tal d'evitar que ens enrampem Els petits interruptors automàtics (PIA) protegeixen la instal·lació quan es produeixen curtcircuits o sobrecàrregues en els circuits interiors (il·luminació, climatització o electrodomèstics).
  Cuadro eléctrico tradicional
 • Quadre elèctric de nova instal·lació

  Inclou dos elements addicionals a banda dels del quadre elèctric tradicional (IGA i PSC), que manté la seguretat de la instal·lació

  L'interruptor general automàtic (IGA) és un element de seguretat del quadre elèctric que controla la potència màxima que admet una instal·lació elèctrica El protector contra sobretensions (PCS) impedeix que els aparells elèctrics de la llar pateixin danys a causa de sobretensions.
  New electric box installation

Acordió desplegable amb consells i recomanacions sobre els quadres elèctrics.

Protegeix millor els equips elèctrics

Hi ha dispositius que impedeixen que l'equipament de la teva comunitat pateixi danys a causa dels disparaments innecessaris o les sobretensions

 • El limitador de sobretensió impedeix les sobretensions produïdes per raigs o per incidents a la línia elèctrica. N'hi ha de dos tipus, els que protegeixen tot l'equipament de l'habitatge, i la base d'influències, que protegeix els aparells connectats al corrent.

 • El diferencial de disparament electrònic evita els salts injustificats de l'interruptor diferencial (ID), sobretot en habitatges grans amb un nombre elevat de llums hal·lògens.

 • El diferencial amb reenganxament és recomanable per a segons habitatges, càmeres frigorífiques o alarmes. La seva funció és comprovar el motiu del salt del diferencial i si persisteix l'anomalia. Si tot és correcte, torna a connectar amb la instal·lació.

 • El Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) manté el subministrament elèctric uns minuts quan es produeix un tall elèctric. Està especialment recomanat per a ordinadors o caixes registradores automàtiques.

Alguns consells per mantenir el teu quadre elèctric
 • Instal·la l'Interruptor de control de potència (ICP). En cas de no tenir-lo, verifica que la potència utilitzada s'ajusta a la contractada.

 • Utilitza etiquetes per identificar cadascun dels petits interruptors automàtics (PIA). D'aquesta manera controlaràs quina part de la instal·lació correspon als teus electrodomèstics, als aparells elèctrics, a la caldera, a la il·luminació...

 • No manipulis mai un aparell o instal·lació elèctrica amb les mans mullades. Recorda que l'aigua és bon conductor de l'electricitat.

 • Prem una vegada al mes el botó de prova de l'Interruptor Diferencial (ID). És de color groc o gris. Mai no facis un pont en aquest interruptor.

 • Comprova que les clavilles dels endolls estiguin ben tancades.

 • Utilitza endolls adequats a la potència de cada tipus d'aparell elèctric.

 • Substitueix els cables elèctrics que estiguin deteriorats. No empalmis cables.

 • No utilitzis cables allargadors ni lladres. És millor utilitzar bases d'endolls múltiples.

 • En cas de dubte, contacta amb nosaltres.

A dalt