Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Variacions de velocitat

Variacions de velocitat

Si al teu negoci tens motors que funcionen permanentment o durant moltes hores i, especialment, a règims variables de càrrega, com ara la ventilació i el bombament d'aigua, pots estalviar fins a un 50% de l'energia amb un variador de velocitat.
 
Els sistemes de variació de velocitat són dispositius mecànics, hidràulics, elèctrics o electrònics que es fan servir per controlar la velocitat giratòria de la maquinària, especialment dels motors.
 
Els sistemes de variació de velocitat ofereixen diversos beneficis com l'eliminació de pèrdues d'energia, a causa de processos d'escanyament, rendiment i fricció. A més, allarguen la vida útil dels equips i de la instal·lació.

Possibilitats d'estalvi amb un variador de velocitat:

  • Estalvi en potència o energia reactiva.
  • Estalvi en la selecció del motor.
  • Estalvi en manteniment, perquè els elements de transmissió de potència (eixos, politges, corretges, reductors) i les màquines duren més.
  • Menys temps d'inactivitat es tradueix en una productivitat més gran.
  • Estalvi en temps d'instal·lació: El variador de velocitat incorpora tots els elements necessaris per a un govern total del motor i la seva instal·lació és molt senzilla.
  • Estalvi en potència o energia activa: El consum de potència o energia activa d'un motor connectat a un variador de velocitat és similar a la potència mecànica.
A dalt