Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

A la carta que he rebut, m'informen que puc acordar amb la companyia Comercialitzadora una facturació mensual. Què he de fer?

Primer de tot, has de saber que rebre les factures cada 2 mesos (bimestral) a partir de lectures reals et permet comprovar i controlar el teu consum real, sense estar subjecte a estimacions.
La facturació mensual, per contra, es realitza intercalant lectures reals amb estimades. Les estimacions es fan a partir dels històrics de consum del client, i és molt possible que siguin exactes;  per això, qualsevol variació a l'alça o la baixa s'ha de regularitzar posteriorment.
A més a més, la facturació bimestral amb lectura real permet diferir el pagament dels consums un mes addicional.
No obstant això, t'informem que aquest servei –activació de nou de la facturació mensual– està disponible a partir del juliol del 2013 per als clients amb comptador de Telegestió que tinguin, a més a més, habilitada la telemesura als sistemes. Conèixer-ne més.
 

< Sóc un client PVPC (antiga TUR), he de fer alguna cosa per tenir aquesta nova tarifa?

Quins avantatges té una tarifa de Mercat Lliure amb Endesa en comparació amb una tarifa en Mercat Regulat (Comercialitzadora de Referència)? >

A dalt