Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Com es comunica al client el funcionament de l'energia verda?

Com es comunica al client el funcionament de l'energia verda?

Missatge a la factura:

L'energia equivalent a l'energia consumida en aquesta factura ha estat generada a partir de fonts renovables i cogeneració d'alta eficiència.
Per aconseguir un estalvi més gran, recomanem que traslladi el consum que pugui a les hores Supervall (1-7 h) i eviti les hores Punta (13-23 h).
Per obtenir-ne més informació, pot trucar al servei d'atenció al client o consultar www.endesaclientes.com.“

A l'annex de preus:

"ORIGEN DE L'ENERGIA
La totalitat de l'energia subministrada, durant la vigència d'aquest contracte, té la denominació Energia Verda amb les condicions i característiques que s'exposen a continuació:

1. Endesa Energía SAU acredita, en els termes detallats en els apartats 2, 3 i 4 descrits a continuació, que una quantitat equivalent al total de l'energia elèctrica consumida en el Punt de Subministrament, a partir de l'inici del contracte de subministrament i mentre el contracte de subministrament estigui vigent, es genera a partir de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència.

2. L'acreditació anteriorment esmentada s'atorga a través de garanties d'origen; l'entitat responsable d'expedició i gestió en el territori nacional és la Comissió Nacional d'Energia.

3. Anualment, Endesa Energía SAU es compromet a realitzar la sol·licitud de l'assignació de les garanties d'origen corresponents al Client (cancel·lació per redempció), per la quantitat equivalent d'energia consumida al Punt de Subministrament, amb aquest contracte, durant l'any natural anterior.

4. Segons el desenvolupament normatiu de les ordres ITC/1522/2007 i ITC 2914/2011, i la circular 6/2012. La Comissió Nacional d'Energia, el Client podrà accedir al seu apunt concret d'assignació de garanties d'origen, en els anys naturals anteriors, a través de la pàgina web de la Comissió Nacional d'Energia, mitjançant l'aportació del codi CUPS i el NIF/CIF. A més a més, Endesa Energía SAU informarà al Client en la factura d'energia elèctrica tal com s'estableix en la legislació vigent."
 

Contingut relacionat