Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Preguntes freqüents

Quines obligacions legals/fiscals tinc respecte a la factura electrònica?

En el cas d'una empresa, li recordem que en la disposició addicional única de l'Ordre HAC/3134/2002 (BOE del 13 de desembre del 2002) s'estableix que "Els empresaris o professionals que utilitzin mitjans electrònics i informàtics per gestionar la facturació, la comptabilitat i la generació de llibres i registres fiscalment exigibles han de conservar en suport magnètic o òptic, durant el període de prescripció, els fitxers, les bases de dades i els programes necessaris que en permetin un accés complet, i possibilitar-ne el control adequat."

La factura electrònica té total validesa legal i fiscal. En cas de pèrdua informàtica del fitxer i si no ha realitzat cap còpia de seguretat, només ha de descarregar-lo de nou des d'Endesa Online. Recordi que podrà consultar-lo durant un període de 5 anys.

A dalt