Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Preguntes freqüents

Com evoluciona el preu del meu contracte? Per a potències de llum ≤ 10 kW i tarifes de gas 3.1 i 3.2

El preu del meu contracte referit a la Tarifa One es podrà actualitzar el primer de gener després de la contractació amb el valor de l'IPC real (últim Índex de Preus al Consum interanual general publicat oficialment en el moment de l'actualització), i d'acord amb les variacions que pateixin els actuals components regulats que siguin d'aplicació als subministraments de llum i gas, així com a nous que puguin ser aprovats per la normativa.
Si hi hagués modificacions en el preu del teu contracte, es traslladaran al client tant a l'alça com a la baixa. Aquest tipus de modificacions està regulat, és totalment aliè al control d'Endesa i s'aplica per igual a tot el territori nacional i a totes les companyies.
Addicionalment, passat un any des de la contractació és possible que es revisi el preu. Això passaria l'1 d'abril o l'1 de l'octubre de cada any. Si hi hagués canvis, te'ls comunicaríem amb un mes d'antelació. Recorda que en qualsevol moment pots resoldre el contracte, contractar una altra tarifa d'Endesa o de qualsevol altra companyia.
 

A dalt